Inkörsporten till barbariet

”Logik räcker inte som argument”, invände språkvetaren Olle Josephson. Språket utvecklas, och det som var fel igår kan vara rätt idag eller imorgon. Språket omfattar allehanda regionala och sociala variationer som enligt hans mening måste rymmas i ”standardspråket”.

Det är inte alla språk som har officiella språkvårdande instanser. Engelskan har inga alls, medan Académie Française gör anspråk på att vara allenarådande. Den spanska akademien har på senare år accepterat att den måste vara jämställd med de andra spansktalande ländernas motsvarigheter, och de har numera en gemensam ordbok. Sverige ligger någonstans mittemellan på den institutionella skalan, men om man ser på våra rättesnören finner man att de är rätt beskedliga. Till de mest tolera...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Peter Landelius

Författare, översättare och fd ambassadör.

Läs vidare