Jaget som vara

Den tyske filosofen Thomas Metzinger hävdar att jaget är en illusion. Kanske kan insikten om jaget som ett snävt urval av impulser vara till större nytta än självhjälpsböcker

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare