Med örnens fria blick

Festtalet från firandet i Konrad-Adenauer-Haus i Berlin ingår i dennes färska essäsamling Die Flughöhe der Adler (Örnarnas flyghöjd) – titeln är ett lån från en Hölderlinrad; väl vald för sammanhanget, och intresseväckande i sig, med sitt löfte om poetisk rymd och djupdykningskonst; här mellan pärmarna finns också gott om litterära referenser och tankealstrande nedslag i exempelvis de tyska romantikernas faktiska tillvaro.

För Osterhammel är formuleringen ändå främst en bild av ett yrkesmässigt ideal: örnen som från sin utsiktspunkt högt i skyn med sådan synskärpa samtidigt urskiljer hur minsta småvilt kilar fram nere bland markens snår – en förebild för historiker, också för den som sysslar med de stora utvecklingsprocesserna, världshisto...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Ylva Herholz

Journalist och författare

Läs vidare