Med vurm för Djingis khan

Nationalism är ett tveeggat fenomen, destruktivt eller konstruktivt beroende på, men ett lika oundgängligt inslag i varje statsbygge som det kan vara ett hot mot samma konstruktion. Majoritetsnationalismen håller samman stater och får folk att gå i takt, minoriteters nationalism kan hota och splittra.

I diktatoriska länder där nationalistiska separatister stör eller har stört friden som i Xinjiang och Tibet bekämpas separatismen med tilltagande repression. Så var det även i Sovjetunionen där företeelser som kunde uppmuntra till separatism bekämpades i sin linda.

På den sovjetiska tiden var det till exempel förbjudet bland uzbeker att hylla eller ens tala offentligt om Timur Lenk, och då inte för att han var krigsherre och imperiebyggare utan för att man fruktade att han skulle bli till en samlande nationell symbol för uzbekerna, ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Axel Odelberg

Journalist och författare.

Läs vidare