Monarkin med många egenskaper

Svaret var avslöjande. Musils nidbild av sitt gamla hemland hade svalts utan vidare. Måhända var det ett uttryck för frestelsen att förväxla stor litteratur med verderhäftig historieskrivning. Men skildringen av den mångnationella monarkin som dödsmärkt har alltid funnit en naturlig klangbotten hos läsarna. Det brokiga riket svär mot vår moderna sensibilitet. Vi förnimmer en främmande doft, något unket feodalt och medeltida. Väldet bestod av ett dussin olika folk som bekände sig till fem olika religioner. När det styckades upp 1918, delade sju länder på bytet: Österrike, Ungern, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Polen, Rumänien och Italien. Idag, efter Tjeckoslovakiens och Jugoslaviens sönderfall, löper de gamla gränserna genom 13 länder.

Historikernas obduktioner av riket var länge entydiga: i nationalstatens tid...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare