Normlösheten förklarar krisen

Världsekonomin är i kris, och det enda vi producerar mer av tycks vara nya förklaringar till varför krisen har uppkommit. Beror krisen på avregleringar, korruption i finansmarknader, misslyckade stimulansåtgärder eller spekulation? Ska vi söka svaret i finansiella innovationer, missriktad bostadspolitik eller vanskött penningpolitik?

Orsaken till krisen är givetvis komplex, men den enskilt viktigaste förklaringen till de problem som världsekonomin står inför idag är att både medborgare och staten har lånat för mycket. Det är åtminstone den viktigaste direkta förklaringen. Det finns också en indirekt förklaring som förtjänar att tas upp, nämligen försvagningen av normer kopplade till ekonomisk skötsamhet.

Standardförklaringen är att problemen uppstod eftersom amerikanska politiker på olika sätt uppmuntr...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare