SVT:s hämningslösa nepotism

En något märklig rekrytering med tanke på att SVT:s vd Hanna Stjärne uttryckt en strävan efter att andelen ”anställda som är födda i utlandet eller som har minst en förälder född utomlands” på SVT ska bli större.

Om SVT använt sig av de listor med namn som ”inte redan tillhör ’de vanliga’ (normen)”, så som Rättviseförmedlingen presenterar sina sammanställningar, hade man kanske kunnat undvika att ta in ännu en infödd, ”vit” Södermalms-bo med vänstersympatier i personalstyrkan. Men möjligen tänkte SVT att inget kunde vara en rättvisare rekrytering än rekryteringen av Rättviseförmedlingens grundare. Och då fick några av de på Rättviseförmedlingens listor som inte är ”vita” personer med ”nordisk/europeisk bakgru...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Thomas Gür

Författare och företagare.

Läs vidare