Två politiker – två världar

Politik är inte bara en fråga om lagförslag och statsbudget. Till stor del handlar politik också om livsstil och förhållningssätt till makten. Det kan vara svårt att lägga märke till idag då partierna i hög grad befolkas av en statligt avlönad politisk klass. Situationen var annorlunda på 1960-, 70- och 80-talen då de två dominerande politikerna i Sverige var Olof Palme och Thorbjörn Fälldin.

De personifierade skilda världar; å ena sidan den stressiga huvudstadens akademiska, ”moderna” politiska och kulturella etablissemang som hade blind tilltro till experter i myndigheter och till politiska teorier som avsåg att skapa en ny människa; och å den andra sidan landsbygdens naturligt konservativa livsstil som litade till traditioner och människors egen förmåga att lösa problem.

När Dieter Strand i Aftonbladet ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare