VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Moderaterna borde gå över till sin egen invandringspolitik

I november 2007 tillsatte Moderaterna en arbetsgrupp mot utanförskap och segregation under ledning av Tobias Billström, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. I augusti 2008 gläntade de tre på förlåten genom en artikel på DN Debatt. Man var ännu inte så värst konkret i sak men redovisade sitt förhållningssätt och sin grundläggande analys: Migrations- och integrationspolitiken hade handlat för mycket om omhändertagande och för lite om hjälp till självhjälp. Resultatet av "denna missriktade välvilja" syntes i form av utanförskap på arbetsmarknaden. "[B]ara var femte [är] självförsörjande efter två och ett halvt år med uppehållstillstånd." Allting var inte beskyddarmentalitetens fel, skribenterna såg också ett "överdrivet krav på svenskhet i arbetslivet", men utan förändringar av mottagningssystemet och utan större utrymme för en tjänstesektor som kan skapa gott om lagliga jobb skulle problemen växa.

Ett halvår senare kom gruppens slutrapport: Fler vägar in - nycklar till Sverige och det svenska samhället. Även den presenterades genom en DN-artikel av Billström/Kristersson/Svantesson. I god DN Debatt-tradition skruvade redaktionen budskapet några snäpp hårdare än vad texten gav täckning för. Rubriken blev "Ta medborgarskapet från kriminella invandrare", vilket säkert satte skräck i somliga som annars kunnat ha gillat vad som sades. Rubriken var sammansatt av två olika ståndpunkter som gruppen förde fram: dels att medborgarskap som erhållits genom lögn, hot eller mutor skulle kunna tas tillbaka, dels att det borde bli vanligare med utvisning av utländska medborgare som begår grova brott. Man föreslog inte, som DN trumpetade ut, att annan grov brottslighet än den som hade med själva medborgarskapsansökan att göra skulle kunna leda till förlorat medborgarskap.

Vad föreslog man då? I artikeln finns åtta punkter:

1. Ja till arbetskraftsinvandring.

2. Ett europeiskt asylsystem. "Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA."

3. En rättssäker asylprocess där en viktig del är att "den som får avslag ska lämna landet".

4. Obligatorisk introduktion för nyanlända och en individuell etableringsersättning som siktar till egen försörjning.

5. Ett avskaffande av ebo-principen om eget boende. Att själv välja bostadsort ska leda till lägre ersätttning. Flyttar man till en överetablerad kommun får man ingen ersättning alls.

6. Medborgarskapets värde ska hållas högt, vilket bland annat betyder att den som fått det på oriktig grund ska kunna bli av med det.

7. Det ska bli vanligare med utvisning för utländska medborgare som döms för grova brott.

8. Man ska ha grundläggande kunskaper i svenska för att kunna bli medborgare.

På flera punkter har det hänt saker sedan 2009 och jag går inte in i detalj vad gäller enskildheterna. Det intressantaste är ansatsen. Här ges tydliga signaler om att Sverige ska vara ett öppet land och allt annat är orimligt i en alltmer internationaliserad värld, men här finns också stramhet och tydlighet om att öppenheten varken kan vara gränslös eller kravlös. Idealism och realism förenas. "I Sverige har vi trivialiserat det svåra, i stället för att erkänna att med allt det lockande och mänskliga följer problem som ett bra invandrarland måste våga se i vitögat."

Men efter valet 2010 valde alliansregeringen som bekant en annan väg. Migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet har givit en politik och ett förhållningssätt där balansen förskjutits rejält i idealistisk riktning med försörjningskrav i anhöringinvandringen uttunnade till intighet, förbättrade villkor för dem som inte finner sig i avslag på asylansökan, en Ullenhagsk sajt med glättad information och en retorik som går ut på att det bara finns två möjliga attityder till migrationspolitikens: MP-överenskommelsens och Sverigedemokraternas.

Om man söker efter gruppens rapport på Moderaternas hemsida möts av budskapet "Hoppsan, sidan du försökte nå finns inte". En läsare som vill ha mer detaljerad information om en tredje väg mellan MP och SD får ge sig iväg till Kungliga bibliotekets katakomber.

Hur klokt var detta agerande av Alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet? Inte så värst. Dels har det bidragit till att skapa en allt besvärligare faktisk situation där många kommuner har svårt att hantera kraven som den omfattande migrationen ställer. Trycket på Sverige hade säkerligen blivit större även om migrationspolitiken utformats i M-gruppens anda - den hade rakt inget nej-till-invandring-budskap - men sannolikt hade det blivit mindre. Dels har framför allt borgerliga väljares missnöje med politiken lett till att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen och blivit tredje största parti. Statsvetaren Peter Santesson, som är analyschef i Demoskop, har tagit fram material som tydligt visar hur det är borgerligt, och framför allt moderat, missnöje med invandringspolitiken som ligger bakom SD:s framgång. Här skriver han på DN Debatt i ämnet tillsammans med Timbros Adam Cwejman, här intervjuas han av mig i Studio Axess. Uppenbarligen är många av "de nya sverigedemokraterna" inte spciellt förtjusta i SD och skulle ha föredragit att rösta på ett borgerligt parti, men de vill sända en tydlig signal.

Expressens nyhetsartikel om M-gruppens första utspel menade statsvetaren Stig-Björn Ljunggren att Moderaterna var ute efter att sätta stopp för Sverigedemokraterna: "Man försöker fånga upp de rösterna, av rädsla för att sd ska komma in i riksdagen. De politiska konsekvenserna skulle bli stora, säger Ljunggren."

Ett profetiskt uttalande, kan man väl konstatera.

M-gruppsrapporten räcker inte som politisk grund, eftersom den tassar runt arbetsmarknads- och bostadsfrågorna på nymoderat manér, men det vore en välgärning om Moderaterna kunde återvända till dess ansats och analys vad gäller migration och integration. Såväl invandringspolitiken som de partipolitiska styrkeförhållandena skulle må väl av att M drev sin egen i stället för MP:s politik.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast