VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Gröna kulturkommissarier löper amok

Redan rubriken får det att gå kalla kårar längs ryggraden. Rapporten från Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp heter nämligen "Kulturen - det fjärde välfärdsområdet". Som om det inte vore illa nog att man i svensk debatt tagit för vana att bunta ihop de väsensskilda verksamheterna sjukvård, undervisning och äldreomsorg till det lika allomfattande som svävande "välfärd", vilket låter antyda att professionalism och yrkesskicklighet är gammaldags bråte och att sjukgymnaster och läkare, lektorer och adjunkter, sjuksköterskor och vårdbiträden är utbytbart fotfolk i den institutionaliserade välviljans grande armée, ska nu även litteraturen, konsten och musiken gå samma öde till mötes. - Vilket medvetandegörande verk ni har bidragit till, kamrat välfärdsarbetare!

Sällan har man sett en så märklig kontrast mellan stora ord om kulturen som mänsklig rättighet och benhård övertygelse om att kulturen ska reduceras till ett redskap i politikens tjänst. Perspektivet i rapporten är utpräglat instrumentellt. "Kulturpolitik är först och främst maktdelning" (vad det nu ska betyda) och "kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället". Spela teater och komponera musik ska väl människor få göra, men de ska inte tro att syftet är andens växt. Allt handlar om uppfostran. Att vi ska åka mer buss och äta mindre kött. Erst kommt das Fressen, fast tvärtom, om man så säger.

Jag skriver teater och musik här ovanför, men det är på sitt sätt att vara ogrundat välvillig mot författarna, ty deras intresse för sådana verksamheter är förstrött. Engagemanget är många gånger större för den abstrakta och subversiva "kulturen" än för de konkreta och utövade konsterna. Den korta rapporten har tolv underrubriker. Ingen av dem nämner en konstnärlig genre. Däremot finns förstås "intersektionalitet" med, liksom "kulturarvet". Det senare kan i förstone överraska men mindre så när man har läst och inser att avsnittet handlar om hur arvet ska masseras så att störande moment försvinner och intersektionalisterna tar makten över det. Avsnittet om "bildning" handlar om att staten ska samla all sin kulturverksamhet i ett "bildningsdepartementet" som ska beordra kommuner och skolor att skapa lokala "bildningshus". Vad ska dessa ta? Ni anade det: "ett samlat grepp". I Miljöpartiets Sverige kommer ingen undan.

De som verkligen inte kommer undan är den redan hårt hållna personalen i våra kulturinstitutioner. Dessa stackare anses vara proppfulla av falskt medvetande och ska utsättas för ett omprogrammeringsprojekt som verkar ha hämtat lika delar inspiration från Feministiskt initiativ och Marinkåren. För att musei- och teaterfolket inte skall trilskas inför uppdraget att förverkliga "kvantifierade mångfaldsmål" ska "oberoende forskare tillsammans med organisationer som företräder underrepresenterade grupper genomföra en fortbildningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal".

Det hade varit en sak om rapporten varit författad av en grupp tredjeterminsstudenter, som förläst sig på de popteoretiker som just nu gör sitt yttersta för att skämma ut akademisk humaniora i allmänhetens ögon. Men denna text, som präglas av total likgiltighet inför kulturarv och kultur som nöje, glädjekälla och andlig upplevelse, och som visar noll procents respekt för att människor kan ha andra och välgrundade hållningar än de gröna kulturkommissarierna, kommer trots allt från ett regeringsparti. Det är lika tragiskt som stötande. För var och en som fortfarande tror att MP kännetecknas av någon sorts "frihetligt" vänsterperspektiv är alltsammans ytterst upplysande läsning. 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast