VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

"Människan före systemet" en tom besvärjelse

I dagens Expressen gör Ann-Charlotte Marteus på ett föredömligt sätt upp med den tomma frasen "människan före systemet". Den har använts flitigt i argumentationen för öppnast möjliga invandringspolitik, men vad betyder den egentligen? Att det inte ska finnas några "system" överhuvudtaget? Att "människan" får det bättre bara det nuvarande "systemet" raseras eller rivs upp med rötterna? Eller vad?

"Systemet" brukar inte definieras så noga i den här retoriken men syftar uppenbarligen på regelverk och verksamheter, framför allt offentliga. I realiteten: arbetsmarknadslagstiftning, bostadspolitik, sjukvård, skola, socialtjänst.

Det kan naturligtvis vara missriktat att hävda att dessa måste behållas i just sin nuvarande form. Det finns starka skäl att liberalisera såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden alldeles oavsett nivån på invandringen och sjukvård och skola kan skötas på bättre sätt än i dag, men om det är reformerade system man är ute efter kan det kan sina poänger att säga det och samtidigt förklara på vilket sätt det ska ske. Allmänt tal om "människan före systemet" blir föga mer än en besvärjelse, en from fantasi om att vi kan upprätthålla en viss nivå på trygghet, kvalitet och förutsägbarhet i välfärdssamhällets tjänster oavsett hur många människors krav som ska tillfredsställas och hur mycket resurser som ställs till "systemets" förfogande.

Någon sorts "system" finns i alla samhällen. Frågan är vilken ambitionsnivå de ska ha, vem som ska betala och hur de ska bemannas. På kort sikt kommer en konsekvent "människan före systemet"-politik med all sannolikhet att få verksamheter att gå på knä, eftersom det helt enkelt inte finns mänskliga resurser som kan lösa alla nya problem. Det kan man vara villig att utstå för egen och andras räkning, men då är det klädsamt att säga det.

 

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast