VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Världen efter historiens slut

Det råder sannerligen ingen brist på omvälvande händelser och trender i politiken: brexitbeskedet, Donald Trumps seger i USA:s presidentval, Marine Le Pens framgångar i den franska opinionen, Rysslands informationskrig, Kinas aggressiva manövrar i Sydkinesiska sjön.  Ordningar som präglat det internationella umgänget i decennier utmanas på ett nytt sätt. Hemma i Sverige sjunker förtroendet för de politiska ledarna och människor blir mer pessimistiska om landets framtid.

Till Axess nummer 2/2017 har vi därför valt att ha "Världen efter historiens slut" som tema, och vi har bett tolv skribenter att resonera kring fritt valda aspekter på det nya läget. Resultatet är en högaktuell mosaik om världen, säkerheten och Sverige med bidrag från Nicklas Lundblad, Widar Andersson, Mauricio Rojas, Karin Svanborg-Sjövall, Katarina Barrling, Linda Nordlund, Frida Wallnor, Fredrik Erixon, Nils Lundgren, Johan Wiktorin, Elisabeth Braw och Magnus Ranstorp


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast