VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Låt inte regeringen ideologisera kulturarvet i lugn och ro

Ola Wong gjorde en stor och viktig kulturinsats när han i höstas riktade strålkastarljuset mot ideologiseringen av museerna och hoten mot Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Beundransvärt nog släpper han inte taget utan håller ut och återvänder till ämnet, nu senast i en artikel på SvD Kultur.

Utgångspunkten är kulturarvspropositionen som ska upp till beslut i riksdagen i slutet av maj. Wong beskriver hur regeringen här talar med kluven tunga: å ena sidan säger man sig värna kulturens frihet, å andra sidan manar man museerna till att ta aktiv del i den aktuella samhällsdebatten. Precis som om Kultursverige skulle behöva ännu fler aktivistiska stämmor i den dagspolitiska änglakören mer än folkbildning och kunskapsförmedling om det som museerna verkligen kan. "Kulturarvet beskrivs genomgående som ett instrument för politiska mål", konstaterar Wong. Museerna kommer för all del inte att emotta exakta instruktioner om vad de ska propagera för, men det är länge sedan de tongivande funktionärerna i sektorn behövde några sådana. Man vet vad som förväntas.

Främste dirigent i den identitespolitiska orkestern är numera Riksantikvarieämbetet. Man skulle kunna tänka sig att en myndighet med detta namn hade bevarande och traderande som huvuduppgifter, men Wong visar med tragikomisk effekt upp hur myndigheten slingrat sig ur denna roll till förmån för kortsiktighet och ideologisering. Att tala om olika kulturarv är enligt RAÄ exkluderande, för om man intresserar sig särskilt för det egna "viet" kan man glömma bort att se "den andre".

Jaha, men vad ska då "den andre" integrera sig i om det inte finns något "vi"? Riksantikvarietämbetet: Tänkte inte på det....

En alltför sällan ställd fråga med anledning av ovanstående. Hur länge tänker oppositionen låta de rödgröna ägna sig åt detta destruktiva trams? 

 

TILLÄGG 15:58. Noterar att Riksarkivarieämbetets chef Lars Amréus skriver på Twitter: "Kritiken är mot RAÄ är svepande, felaktig och illa underbyggd! Får återkomma med längre svar."

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast