VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Inte så glasklara svar om SVTs uppdrag

Hur tänker den egna direktionen kring vad som ger (snart) skattefinansierade SVT dess existensberättigande? En ledtråd ges om man läser programdirektör Lena Glasers svar på en ledare skriven av Joakim Broman i Dalarnas Tidningar.

Broman skriver att SVTs uppdrag måste bli smalare – mindre fokus bör vara på att producera och köpa in underhållning och mer energi läggas på nyhetsproduktion och samhällsbevakning. Givet att SVT ska erbjuda det som marknaden inte levererar för Broman ett stringent, och riktigt, resonemang.

Glasers svar kan sammanfattas i följande punkter:

1) Eftersom SVT kommer att bli finansierat av ”alla” blir det ännu viktigare att leverera ett brett innehåll så att ”alla” känner att han eller hon får valuta för pengarna.

Tidigare motiverade SVT sitt breda uppdrag med att tv-innehavarna inte skulle ledsna på att betala in licensen. En licens går att välja bort genom att inte ha en tv, varför argumentet hade viss bäring. En skatt är däremot just en skatt och måste betalas av alla. För en oinvigd är det därför inte självklart att SVT måste bli ännu mer dedikerad i sin mission att vara ”bred” (läs: tramsigare) när finansieringen är tryggad via skattsedeln?

2) ”SVT:s program ska vara distinkta och ha högsta kvalitet oavsett sort och genre. Det kommer alltid finnas olika uppfattning om vad som är bra och dålig TV. Det viktiga är att vi inte dömer ut andras smak”

Glaser menar alltså att samtliga av SVTs program ska vara av ”högsta kvalitet” samtidigt som kvalité här ska förstås som något subjektivt – det går alltså inte att säga vad som är ”bra” och vad som är ”dåligt”. Vad är då poängen med att prata om ”kvalité” överhuvudtaget?

3) Glaser undrar hur det skulle se ut om SVT endast skulle göra program som inte bär sig på den kommersiella marknaden och tillägger sedan retoriskt ”Vem avgör när program har börjat eller slutat vara kommersiellt gångbara?”

På en normal marknad är det vanligtvis tittarna (eller rättare sagt betalningsviljan hos annonsörer och/eller abonnenter) som avgör om ett program är kommersiellt gångbart eller inte.

Glaser sätter, kanske omedvetet, fingret på public servicebolagens självalda dilemma i sitt svar till Broman: eftersom SVTs existensberättigande grundar sig i att inte vara en ”slav under marknaden” ska det heller inte ta hänsyn till kommersialismens billiga nycker – samtidigt som man inte kan låta bli att följa marknadens logik. Argumentationen liknar därför mest en soppa.

Det är synd att debatten om public service uppdrag och innehåll verkar engagera få utanför mediesfären – frågan är för viktig för att bara diskuteras av de närmast sörjande


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.