VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kanslerkandidaten som klev ut i kylan

AKK_wiki.jpg

Det är ensamt på toppen, särskilt när det blåser kallt. Foto: Olaf Kosinsky (https://kosinsky.eu) Licens: CC BY-SA 3.0-de 

AKK:s dåliga opinionssiffror ökar trycket på CDU att låta kanslerkandidaten direktväljas av medlemmarna, något som mycket väl skulle kunna leda till att någon annan blir ledare för kristdemokraterna. Samtidigt är Angela Merkel åter högst upp i förtroendemätningarna och distanserar sig allt mer från sin forne adept. Washingtondevisen om att "den som vill ha en vän gör bäst i att skaffa en hund" verkar således även gälla i Berlin.  

Efter snart 10 månader som ordförande för CDU har det ännu inte lyft för Annegret Kramp Karrenbauer (AKK). Delstatsvalen i Sachsen och Brandenburg gick visserligen inte så illa för kristdemokraterna som många befarade (framförallt blev inte AfD största parti i Sachsen) men faktum kvarstår att CDU backade dryga sju procentenheter i respektive delstat. Det har inte varit till AKK:s fördel.

En ordentlig kalldusch kom i förra veckan då Tagesschaus månatliga förtroendebarometer publicerades: 20 procent av de tillfrågade svarade ”ja” på frågan om de känner förtroende för AKK, en minskning med åtta procentenheter jämfört med föregående mätning. I en annan undersökning från opinionsinstitutet Insa, först publicerad i tabloiden ”Bild”, svarade endast 11 procent att de ansåg att AKK var lämpad för kanslerämbetet. Av kristdemokratiska väljare angav 56 procent att de inte kunde se AKK i rollen som kansler. I en undersökning publicerad av Der Spiegel svarar endast 26 procent av de tillfrågade att de vill se AKK i en betydelsefullare roll.

Samtidigt fortsätter Die Grünen att vara hack i häl CDU i opinionen.

Mot bakgrund av AKK:s sviktande förtroendesiffror vill CDU:s ungdomsförbund Junge Union (JU) inför helgens stämma rösta om förbundet ska driva linjen att kanslerkandidaten direktväljs av partimedlemmarna istället för, som idag, av ombud.

Eftersom AKK är impopulär skulle ett direktval sannolikt leda till att någon annan nominerades till kanslerkandidat, något som i sin tur vore detsamma som slutet för AKK:s roll som partiledare. Kravet på direktval drivs även av CDU:s konservativa flygel ”Werteunion”, som är öppna med att de vill se ett nytt ledarskap för kristdemokraterna.   

Det är därför ingen slump att Friedrich Merz, som blev slagen av AKK i striden om ordförandeposten, plötsligt annonserat att han kommer att tala på JU:s stämma på fredag. Hälsominister Jens Spahn och Nordrhein-Westfalens ministerpresident Armin Laschet pekas också ut som intresserade av att bli nominerade till kanslerskandidat – och i förlängningen ordförande för CDU.

Från partiledningens sida är man mindre road av tanken på direktval. AKK menar att det finns goda skäl till varför CDU hållit sig borta från att låta kanslerkandidaten väljas av partimedlemmarna. Ett argument mot direktval är att det riskerar att starta uppslitande personvalskampanjer och falangstrider – ett öde som drabbat SPD. (I december ska socialdemokraternas medlemmar välja vem eller vilka som ska leda partiet. Sju olika duos åker just nu runt i landet för att lobba för sin kandidatur. Frågan om direktval av kanslerkandidat finns även inom SPD).

En annan fråga är vad som skulle hända med sämjan mellan CDU och systerpartiet CSU om respektive partis medlemmar bestämde sig för två olika kandidater?

Samtidigt som AKK kämpar för sitt politiska liv kan förbundskansler Angela Merkel vara nöjd med att vara den politiker som hamnar högst upp i förtroendebarometern (56 %). Det är en allmän uppfattning att valet av AKK som partiordförande var en förutsättning för att Merkel skulle kunna fortsätta som kansler – och Merkel gjorde heller ingen hemlighet att AKK var hennes favoritkandidat.

I dag är läget annorlunda. I samband med en resa till Washington uppges Merkel ha ordnat så att AKK, som är försvarsminister, inte fick åka med regeringsplanet utan tvingades ta en senare flight.

Att AKK kände sig tvungen att gå ut i medierna och slå fast att det inte finns någon konflikt mellan henne och Merkel har knappast dämpat spekulationerna. Av förbundskanslerns tidigare hyllningar återstår idag tystnad.  

Efter några tumultartade år på hemmaplan kan Merkel se fram emot att i orubbat bo (om GroKo håller) kröna sin slutepok med att representera Tyskland på den globala världsscenen – blickandes ned på världen genom regeringsplanets fönster.

Var det planen från början? AKK verkar i vart fall få stanna kvar på marken ett bra tag till.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast