VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Otämjbar drake?

xijinping.jpg

Xi Jinping - ingen vän av västvärldens idéer. Foto: James B. Cutchin (Creative Commons)

Kina kommer att bli en allt tuffare utmaning för västvärlden under kommande decennier. Sverige bör förbereda sig därefter.

Hur ska västvärlden hantera Kina? Det är en fråga som kommer att bli allt mer angelägen, och akut, att besvara för våra politiker kommande decennier. Den väg Kina slagit in på under Xi Jinping, med systematisk massövervakning, massindoktrinering, ökade aggressioner mot grannländerna och etnisk rensning bådar inte gott för dem som nu och i framtiden vill ha goda relationer med Peking. Samtidigt är Kina världens största ekonomi och kan svårligen tänkas bort.

Dilemmat tydliggjordes i samband med ett seminarium i Jarl Hjalmarsonstiftelsens regi under rubriken ”Europe´s China Strategy: How to deal with a Systemic Rival”. Hans-Christian Hagman, analyschef på UD, var en av talarna. Nedan är ett destillat av hans tankar:

- EU är avgörande för att motbalansera Kinas maktanspråk

- EU (och Sverige) bör behandla Kina som en supermakt och därmed ställa de krav som kommer med supermaktens status

- EU bör samarbeta med länder som Japan, Australien och Kanada för att tillsammans ta fram gemensamma standarder och normer – med tiden kanske USA och, i ett (väldigt) långt perspektiv, även Kina kan ansluta

- Relationen USA-Kina kommer att försämras

-  EU är frånåkt av USA och Kina vad gäller forskning och utveckling – på längre sikt måste massiva investeringar till om något ska ändras

Kristina Sandklef, Kinaexpert och senior advisor på Consilio International, som var den andra av talarna, påminde om att Kommunistpartiet under Xi Jinping antagit ”dokument nummer nio” – i vilket sju ”farliga” idéer pekas ut, däribland konstitutionell demokrati, universella värderingar och ”nyliberalism” och ”västlig” journalistik. Xi är i allra högsta grad en ideolog som utmanar kärnan i vårt västliga idéarv (om nu någon – fortfarande – trodde något annat).  

Sandklef oroade sig också över bristande kunskaper om Kina på hemmaplan. Svenska myndigheter och företag använder ofta infödda kineser i kontakterna med Kina. Det behöver inte vara ett problem men givet den nya underrättelselagen – som tvingar den med kinesisk nationalitet att spionera på utlandet om order utgår från myndigheterna – så är det inte svårt att se säkerhetsriskerna med ett sådant upplägg.

Därtill är Sverige det land med flest forskarstudenter med koppling till Folkets Befrielsearmé (”PLA”- se till exempel Frivärlds rapport ”Underrättelsehotet mot Sverige”).

I den bästa av världar kommer EU:s medlemsländer att ställa sig bakom en gemensam Kinastrategi som står upp för den liberala demokratin och inte backar för Xi Jinpings totalitära alternativ. I väntan på att så sker (om det sker) borde Sverige lägga ned energi på att ta fram en egen Kinastrategi värd namnet – den vi har nu är mest att likna vid ett fikonlöv. En sådan kommer säkerligen att kosta i både pengar och försämrade relationer med Peking.

Men så är vi i ett läge där alternativet framstår som betydligt obehagligare. Om man inte är ett fan av Xi:s tankegods, det vill säga.  

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – just nu får du tre nummer för endast 129 kronor. 


På agendan

På agendan är Axess TV:s nya programserie där politiken möter forskningen och Lars Adaktusson är programledare.

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast