VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

God vilja men knappast gott ledarskap

I dagens DN drar Mattias Svensson en lans för Fredrik Reinfeldts "Öppna era hjärtan-tal". Det var inte blåögt utan humanistiskt, menar han, och det väjde inte för att det skulle krävas uppoffringar i det generösa mottagandets spår.


Han skriver: "Uppmaningen till svenska folket om tålamod, solidaritet och öppna hjärtan handlade om ett rakt och oförblommerat besked om att flyktingmottagande både kostar och kan skapa slitningar i ett samhälle – och att reformutrymmet under den kommande mandatperioden därför mestadels skulle gå till detta."


Men detta besvarar inte riktigt frågan om statsministerns hållning var välövervägd.


Var det klokt att inte försöka dämpa flyktingströmmen till just Sverige utan att tvärtom lyfta fram vårt land som extra attraktivt? Sådana budskap vidarebefordras med blixtens hastighet i det moderna IT-samhället och bidrog förstås - tillsammans med det faktum att Sverige i motsats till andra EU-länder beviljade permanenta snarare än tillfälliga uppehållstillstånd - till unika 163 000 asylansökningar under 2015 och de anknytningsärenden som detta i sin tur har givit upphov till.


Hur tydlig var statsministern egentligen beträffande det som Svensson kallar "slitningar". Vad det skulle innebära för belastning inte bara på den offentliga ekonomin utan också på själva samhället: socialtjänsten, skolan, sjukvården, bostadsbristen, trycket på utanförskapsområdena? Fick medborgarna en rimlig bild av vartill politiken skulle leda?


Och vilka åtgärder förutskickade Reinfeldt med anledning av den utveckling han såg framför sig? På vilket sätt drog han slutsatser av sitt eget budskap och tog initiativ för att rusta riket för vad som komma skulle? Jag minns inte mycket sådant. Han tacklade frågan i ord - men knappast i handling. Den goda viljan må ha varit på plats, men det goda ledarskapet? Jag har svårt att se det.

 

OBS. Texten ursprungligen publicerad på Facebook (16/8-19)


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast