VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lapsus av Lapidus i DN

Att allt fler väljer att teckna sjukförsäkringar är ett stort problem och underminerar den offentligfinansierade vården, menar ekonomihistorikern John Lapidus i dagens DN Debatt. Bilden som piskas fram av försäkringsbolagen är att svensk sjukvård skulle ha stora problem, vilket i sin tur leder till att fler skaffar en försäkring, vilket i sin tur urholkar den offentliga sjukvården ännu mer.

Dessutom kommer viljan att betala in skatt att minska hos den ökande andel som tecknar en försäkring eftersom denna grupp betalar in två gånger till systemet. Föreställningen om att den ”gömda välfärden” skulle avlasta den synliga är ingenting annat än ”fake-news”, menar Lapidus och passar på att ge bland annat Timbro en släng av sleven. Lösningen är, givetvis, i stället mer skatteresurser och ökat motstånd mot vinstjakt i vården.

Visst har Lapidus rätt i att det på sikt är problematiskt i ett högskattesamhälle om en ökande andel av medborgarna tecknar försäkringar för att få tillgång till en service som man redan betalat för via skattsedeln. Samma grundproblem gäller för tryggheten – är det rimligt att medborgarna måste betala högre kommunalskatt för privata ordningsvakter som en konsekvens av att staten inte lyckas med sitt grundläggande uppdrag? Svaret är nej. Debatten ”Vad fan får jag för pengarna?” har redan börjat och kommer knappast att avta i styrka det kommande decenniet.

Problemet med Lapidus analys är, om jag tolkar hans text rätt, att det enligt honom främst inte är reella problem inom vården som leder till att folk tecknar försäkringar med mera – utan bilden av en vård i kris som suggereras fram av elaka försäkringsbolag. Medborgarna fattar sina val på felaktiga grunder! Svensk sjukvård är egentligen i värdsklass! Tankefiguren påminner om den i gamla DDR och Sovjetunionen – problemen kan inte komma inifrån eftersom systemet är ofelbart. Därmed måste hotet komma utifrån i form av amerikanska spioner, sabotörer eller den inhemska bourgeoisien. Eller giriga försäkringsbolag.

Sanningen är nog tyvärr att allt fler tecknar en försäkring för att de ser verkligheten för vad den är. Att hetsa mot försäkringsbolagen eller ”vinstjakten” är däremot knappast någon framkomlig lösning. 

Farväl till den moderata radikalismen

Ännu en artikel, den här gången av Torbjörn Nilsson i Expressen, talar om hur klyftan mellan liberalism och konservatism nu vidgas och hur Moderaterna hamnar i ett hopplöst spagat mellan två läger som endast varit tillfälligt förenade. Detta med anledning av ett integrationsseminarium i veckan.


Jag kan inte se att det är vad som håller på att hända. Däremot håller Moderaterna nu på att återknyta till den realpolitiska tradition som under lång tid var partiets självklara. En parentes med mycket stjärnögt tal om mer eller mindre gränslös "öppenhet" i kombination med fri tillgång till välfärdsstatens utbud håller på att avslutas. En del kallar parentesen "liberal", men det är i så fall i en väldigt speciell bemärkelse av ordet.


"Radikal" ligger betydligt närmare tillhands och det stämmer att radikalism och konservatism har svårt att samsas i ett och samma parti. Liberalism, speciellt ekonomisk, brukar däremot trivas rätt bra ihop med den moderna konservatismens idéer om rättsstat, äganderätt och skepsis mot centralism och politisering.
Om väljarna fortfarande gillar denna kombination är en annan och just nu inte så upplyftande historia.

 

 

NB. Texten först publicerad på Facebook (30/8 2019)

 

Försvaret får pengar och en sumpad chans

I dag meddelar regeringen och stödpartierna att man har kommit överens om de resursförstärkningar till försvaret som Försvarsberedningen rekommenderade i sin slutrapport.


Det är förstås mycket bättre att satsningarna görs än att de inte blir av.


Men varför i Herrans namn kunde inte Socialdemokraterna ställa upp på detta redan före sommaren då Försvarsberedningen lade fram sin slutrapport!? Tänk om beredningen hade kunnat framträda med enad front och genast hade fått statsministerns fulla stöd! Det hade sänt en stark och tydlig signal till omvärld och hemmaopinion om beslutsamhet, nystart och nationell enighet i försvarspolitiken. Kursändringen hade verkligen märkts. Nu får den förändrade hållningen tona fram genom det partipolitiska dagtingandets dimridåer i stället, och det ger knappast samma effekt.

 

NB. Texten först publicerad på Facebook (30/8-19)

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast