VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lägg inte ner Medelhavsinstituten

Nedanstådne är ett gästinlägg av förra Axessmedarbetaren Ebba Fredin. Jag instämmer till fullo i vad hon skriver. / PJ Anders Linder

 

I dagens budgetproposition meddelar regeringen att man tänker lägga ned de svenska Medelhavsinstituten (Rom, Athen och Istanbul) genom att 2017 helt ta bort det statliga ekonomiska stödet. Om förslaget går igenom går ovärderliga kulturinstitutioner i graven.

De svenska Medelhavsinstituten fungerar som en plats för studier och forskning för forskare och studenter inom humaniora, arkitektur och statsvetenskap men har även med tiden kommit att bredda verksamheten med tvärvetenskapliga kurser inom flera ämnesområden. De är en ovärderlig mötesplats och ger avgörande möjligheter för forskare och studenter att bekanta sig med respektive lands kultur. De betyder långt mer än vad som avspeglas i de beskedliga summor som instituten kostar staten. Skälet att ta bort stödet är ett enda stort frågetecken.

Instituten fungerar i hög grad som komplement till de svenska ambassaderna i respektive land, framförallt inom kulturområdet. De gynnar med sina verksamheter svensk-grekiska, svensk-italienska och svensk-turkiska kulturförbindelser med sin verksamhet och med sina vänföreningar.

Flera av våra svenska historiker, arkitekter, författare och forskare har vistats på instituten. Genom stipendier kopplade till instituten har studenter och forskare fått möjlighet att komplettera och fullända sina utbildningar och sin forskning.

Dessutom utgör institutens historia i sig ett kulturhistoriskt arv. Äldst är Svenska Institutet i Rom som grundades av Gustav VI Adolf på 1920-talet. På 1940-talet grundade Gustav VI Adolf Svenska Institutet i Athen. Istanbulinstitutet är det yngsta av instituten men ligger på tomtmark som på 1700-talet förvärvades av Karl XII. Svenska Institutet i Rom är en arkitekturhistorisk pärla, ritat av Ivar Tengbom på 1940-talet, med inredning av Carl Malmsten och målningar av prins Eugen. Olof Palme såg under sin tid som statsminister till att sälja drottning Victorias Villa Svezia i Rom där tyska ambassaden nu håller till, något vi idag bittert ångrar. Detta går givetvis inte att jämföra vid en nedläggning av instituten men bör ändå nämnas i sammanhanget.

Läggs Medelhavsinstituten ned tar vi ytterligare ett steg mot det historielösa samhället, det skulle ytterligare framhäva den kultur- och bildningsfientlighet som präglar alltför många svenska politiker.


På agendan

På agendan är Axess TV:s nya programserie där politiken möter forskningen och Lars Adaktusson är programledare.

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast