VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lås inte fast migrationsdebatten

Jag tycker det är olyckligt att så många debattörer försöker upprätthålla idén att det bara kan finnas två linjer i svensk migrationspolitik: dels de senaste årens hållning som har givit oss Europas sannolikt mest avsiktligt porösa gränser, dels stenhårda begränsningar à la Sverigedemokraterna. Artikeln på dagens DN Debatt är ett exempel. Denna kamp för att polarisera frågan låser fast diskussionen på ett orimligt och godtyckligt sätt. Självfallet skulle Sverige stå för "öppenhet" även om invandringen skulle bli lite lägre än i dag; det är bara att jämföra med hur det ser ut i vårt närområde. Ett antal EU-länder tar inte ens emot några kvotflyktingar.

I min värld handlar god politik om att väga ideal och intressen, ideologi och praktik, mot varandra, och man gör sällan klokt i att försöka maximera just ett av de värden som står i konflikt med varandra. Att välkomna människor till Sverige är ett värde, att behålla balansen i samhällsutvecklingen är ett annat, och jag tror att det blir svårt att klara det senare om vi inte accepterar vissa begränsningar av det förra. Sverige har redan betydande problem med utanförskap hos människor med utländsk bakgrund, och om vi får en icke arbetsrelaterad invandring på dagens nivå inte bara i år under en rad år framåt är risken överhängande att det uppstår parallellsamhällen som präglas av ännu större trångboddhet, brist på laglig egenförsörjning, svartarbete och annan kriminalitet. Skolsystem, socialtjänst och sjukvård kommer att sättas på ännu svårare prov. En sådan utveckling vore bekymmersam i sig, och dessutom kan den leda till höjd konfliktnivå i samhället och större stöd för extremism.

Jag är helt för liberalisering av arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som ett sätt att möta detta (och på egna meriter), men sådana åtgärder utesluter inte att man också försöker dämpa den invandring som inte är arbetskraftsinvandring.

DN-skribenterna skriver att man inte kan fatta politiska beslut om "en viss volymbegränsning" av asylsökande, eftersom den som söker asyl har rätt till enskild prövning. Men allvarligt talat, det har väl inte heller föreslagits av de borgerliga debattörer som skribenterna vänder sig emot. Var finns dessa krav på tak och kvoter, det skulle vara juste om skribenterna kunde tala om.

Men kvotering är inte heller det enda ett land kan göra (om det nu ens kan göra det). Man kan tänka nytt kring permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd, man kan som Norge införa snabbehandling av ansökningar från länder som ändå betraktas som säkra, man kan ge polisen resurser och tydligt uppdrag att bekämpa människosmuggling, man kan se till att kravet på anhörigförsörjning blir mer än en papperstiger. Inget av detta skulle förvandla Sverige från ett "öppet" till ett "slutet" land, men det skulle kunna göra mottagning och integration mer hanterliga och visa medborgarna att de styrande inte tacklar den här frågan med naivitet eller råhet utan med medkänsla och realism.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast