VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Hatten av för Göran Hägglund

På ett sätt känns det konstigt att ge beröm åt Göran Hägglunds debattartikel i dagens DN. Han gör ju inget märkvärdigare än att lägga några hyggligt konkreta och rimliga förslag i en aktuell politisk fråga, det vill säga just det som politiska ledare bör ägna sin arbetstid åt. Men med tanke på hur laddad och låst integrations- och migrationspolitiken har varit betyder naturligtvis inlägget mycket mer än så.

KD-ledaren kommer att få höra åtskilligt av skäll, misstänkliggöranden och hån i dag från personer som har väldigt kompromisslösa åsikter och/eller starka intressen av att debatten inte går över från skyttegravskrig till praktisk problemlösning, men vad han förtjänar är raka motsatsen: erkänsla för att han visar att även denna diskussion kan föras i konstruktiva termer där det finns plats för både medkänsla och realism. Hatten av för Göran Hägglund!

Är det rätt sorts åtgärder han föreslår? Förhoppningsvis får vi en ärlig och öppen diskussion om just den saken. Jag tycker att en uppenbar punkt saknas och tänker då på större försörjningsansvar vid anhöringinvandring, men hur viktiga enskildheterna än må vara så är det allra viktigaste med artikeln att den pekar bort från det hopplösa och onyanserade antingen-eller-tänkandet som präglat en av de debatter som är i allra störst behov av nyanser.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast