VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Haveriet om extremisterna: från Stockholms stadshus till Stockholms dårhus?

Svampighet och oförmåga att se verkligheten i vitögat är två av många egenskaper som kännetecknar den strategi mot våldsbejakande extremism som i går antogs av socialnämnden i Stockholms stad. Dokumentet har redan hunnit bli ökänt och det på goda grunder. Språket är vagt och klichéfyllt och det är omöjligt att se vem som ska ha någon nytta av "strategin" som läggs upp. Här går ett dussin fromma förhoppningar på varje distinkt besked, och jag avundas inte de stackars kommunanställda i första frontlinjen som får detta till hjälp.

Mest stötande är den monumentala oviljan att tala klarspråk om vad den här våldsbejakande extremismen kan utgöra i verkligheten. Vad man sträcker sig till är definitionen "att med våld hindra andras demonstrations- eller åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp". Men kära kommunstrateger, de stockholmare som har åkt till Syrien för att kriga med IS är inte där för att kasta ruttna tomater på fredliga demonstranter eller skrika rasistiska slagord. De ansluter sig till en rörelse som slaktar människor som boskap, skär huvudet av folk med fel tro, kidnappar och våldtar kvinnor, idkar slavhandel och kastnar ner homosexuella från hustak. Om man inte kan tala klartext om detta, utan i stället, som i ett av dokumentets mest vidriga delar, ojar sig om att "personer som deltagit i strid" sannolikt är i stort behov av "hälsoinsatser", visar det att man inte bara är kunskapsmässigt utan också moraliskt oförmögen att ge sina medarbetare någon meningsfull vägledning. "Deltagit i strid" kan man skriva om svenska Afghanistanveteraner, men för dem har inte kommunen kommit på tanken att formulera några välkomnande strategier.

I dokumentet saknas varje antydan till genuin omsorg om dem som blivit utsatta för extremisternas härjningar och deras anhöriga. Offrens röster får inte höras.

Det bör naturligtvis vara straffbart redan att ansluta sig till en rörelse som IS. I dagsläget är det möjligt att de ansvariga politikerna har formellt sett rätt när de viill göra åtskillnad mellan juridiska och sociala perspektiv - jag hoppas verkligen bli rättad på denna punkt - men ivern att dela upp de återvändande IS-krigarna i får och getter (de som har begått "kriminella handlingar") speglar en moralisk tondövhet som är direkt förfärande. INGEN som har åkt till Syrien för att på något sätt stödja IS har ett rent samvete.

Återanpassningen då? Ja, sådan bör naturligtvis ske i möjlig mån - precis som för alla andra kriminella. Men självklart är det omöjligt med de gräddfiler som antyds i dokumentet. Och det är klart att man undrar vilka hyresvärdar som känner sig manade att stå först i kön för att "ingå i en samverkan under efterperspektivet".

Håller vi på att bevittna förvandlingen av Stockholms stadshus till Stockholms dårhus? Jag önskar det inte men "strategin" pekar helt klart åt det hållet. Kan det här vara socialdemokraters och miljöpartisters allvar?

 

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast