VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stollerierna om biblioteken når en ny nivå

Häromdagen meddelade chefen för Stockholms stadsbibliotek att man inte får bli alltför missnöjd med att det är lite stökigt på en del bibliotek, eftersom en viktig uppgift för dem är att erbjuda en plats för folk att "kyssas" och "skratta högt". Ett olycksfall i arbetet? Det verkar inte så. Tvärtom verkar det vara någonting märkligt med kulturen i Bibliotekssverige - i alla fall bland de ledande kamraterna. För på Twitter kunde man i går läsa generalsekreteraren i Svenska biblioteksföreningen Niclas Lindberg rikta argsinta frågor till personer som tycker att det ska vara tyst och rofyllt på bibliotek.

- Jag är av uppfattningen att bibliotek ska vara tysta, ljuddämpande, studielockande, skriver socialdemokraten Thomas Lindström (@ThomasSpellijax).

Det är inget Niclas Lindberg (@NicLbg) har någon förståelse för:

- Och dom som tycker annorlunda och vill använda det på andra sätt? Inte välkomna om de inte anpassar sig?

Och lite senare fortsätter han:

- Du svarar inte på min fråga. De som inte passar in i din norm ska rätta sig eller stå utanför?

Man baxnar. Självklart ska det vara del av bibliotekens uppdrag att intressa nya människor för verksamheten. Men varifrån kommer tanken att de som vill använda biblioteket på andra sätt än för vilka det är avsett ska slippa rätta sig efter "normen" och få som de vill? Tycker Lindberg att de som vill använda Moderna museets lokaler till brottning i stället för konst ska få sin vilja fram de också? De som vill spela paintball i kommunhuset? Och hur blir med dem som vill att vårdcentraler ska kunna användas som hängställen med rockmusik i väntrummen och få fri tillgång till alla festliga piller?

Ja, det finns en norm som säger att det ska vara tyst och lugn på bibliotek så att människor (som kanske inte har tillgång till andra rofyllda platser) ska kunna läsa, studera och tänka i fred. Ja, den normen ska hävdas. Annars förvandlas biblioteken till någonting annat, som det är ytterst oklart varför det allmänna ska stå för. Ja, de som vill hålla på med annat än det man gör på bibliotek får lov att göra det någon annanstans.

Om inte de som ansvarar för biblioteken tycker att deras klassiska uppgift är värd att slå vakt om, hur ska man då kunna begära att de stackars vanliga medarbetarna gör det? Arma kår.

 

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.