VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kungen och regeringen på samma linje om Nobel

Apropå kungens förtjänstfulla uttalande om den planerade Nobellådan på Blasieholmen kan det också vara på sin plats att erinra sig att regeringens egen myndighet, Statens Fastighetsverk, har överklagat bygget: [N]u har alltså statens Fastighetsverk överklagat bygget. Man kräver att detaljplanen upphävs och att Nobel Center inte byggs. Bland annat skriver man i överklagan att den nya byggnaden skulle vara till skada för Nationalmuseum och museiparken, som båda är statliga byggnadsminnen. Det skulle också omöjliggöra en eventuell utbyggnad av Nationalmuseum, menar Fastighetsverket vidare.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast