VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kungen visar god smak och är i sin fulla rätt att göra det

Kungen visar inte bara god smak när han ifrågasätter det hiskliga Nobelkomplexet på Blasieholmen i centrala Stockholm, han är dessutom i sin fulla rätt att göra det. Som granne till bygget och centralgestalt i Nobelveckan är det naturligt att han har synpunkter, och det är lika naturligt att den främste företrädaren för riket känner särskild omsorg om gemensamma skönhetsvärden och historisk kontinuitet.

En del verkar tro att det finns paragrafer i grundlagen som förbjuder kungen att yttra sig i politiska frågor, men letar man efter några sådana i Regeringsformen får man leta förgäves. Inte ens i förarbetena finns några tydliga besked om vad för slags uttalanden statschefen får göra. Däremot har det utvecklats en viktig praxis, som innebär att kungen inte ska uttala sig på ett sätt som skapar problem för regeringen. Och hur mycket galla det magsura borgarrådet Roger Mogert än presterar: någon regering företräder han inte. Jag har inte heller hört Mogert uttala några principiella betänkligheter när kungen uttalat sig i frågor där statschefens åsikt ligger i linje med regeringens och den allmänna opinionens, men där det samtidigt finns röststarka minoritetsåsikter, som i klimat- och toleransfrågor. Sådana uttalanden är inte heller konstitutionellt komplicerade.

Ska då kungen kunna komma i konflikt med demokratiska institutioner? Ja, det är klart att sådana situationer kan uppstå. Kungen kan inte åtalas enligt straffrätten, men han är ett civilrättsligt subjekt och kan till exempel komma i tvister med leverantörer eller grannar (som kan vara kommuner).

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast