VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vart tog insikten vägen om rent-seeking och public choice?

I går ägnade jag en god del av färjeturen mellan Nynäshamn och Visby åt att läsa igenom katalogen med årets Almedalsseminarier. De är väl mellan tvåhundra- och trehundratusen. I alla fall kändes det så.

Vad gäller helheten slogs jag av en tanke. Vart har de vassa analysverktygen rent-seeking och public choice tagit vägen. Det förra handlar om hur olika aktörer i ekonomin försöker manipulera regelverket till sin fördel så att det blir mindre konkurrens och mer ansträngningsfria intäkter, det senare beskriver hur inte bara det privata näringslivet utan också den offentliga sektorn påverkas av medarbetarnas önskningar om större budgetar, mer personal och fina titlar. "I allmän regi" och "det allmänna bästa" är alls inte oförenliga storheter, men de är inte heller synonymer.

De här begreppen, och de här perspektiven, fick vidare spridning på 1970- och 1980-talen tack vare ekonomerna Gordon Tullock och den Nobelprisbelönte James Buchanan, men det tycks mig som om de har hamnat på undantag sedan dess. En delförklaring till detta kan vara att B & T:s lärjungar blev alltför inspirerade och till sist inte ville gå med på att bolag med offentliga kontakter och tjänstemän i offentlig sektor kunde ha några andra motiv för sin gärning än egennytta, habegär och osund regelmanipulation, så att det bara blev cynism av alltsammans. Som så ofta lever människor och organisationer i ett spänningsfält mellan rimlighet och orimlighet, småskurenhet och idealism. Men att aktivt bortse från möjligheten att det finns egennytta med i bilden även i umgänget med det offentliga - och i det offentliga självt - vore att kasta ut barnet med badvattnet.

Det behövs en public choice-debatt 2.0. Det visar om inte annat Socialdemokraternas barnsliga utspel om vinstförbud för välfärdsföretag - och katalogen med tusentals Almedalsseminarier där företag, organisationer och förvaltningar funderar på hur de ska flytta fram sina positioner och kapa åt sig en större del av de allmänna utgifterna.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast