VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

När skolan skulle göra eleverna till änglar

Apropå den lysnade självrannsakan som professor Jonas Linderoth publicerade på DN Debatt i går kan man ta del av denna intervju från 1995 med Skolverkets dåvarande generaldirektör Ulf P Lundgren. Han lägger inte ribban lågt, om man så säger: "Skolan ska fostra änglar, som vågar röra sig fritt mellan olika områden för att söka sin unika bildningsgång."

Visionerna är väldiga och tilltron enorm till elevernas förmåga. De ska inte bara bli änglar utan renässansmänniskor, som likt kappseglare kan parera livets vindar och vågor. Som skickliga lotsar ska lärarna locka dem att välja spännande farleder (att de ska kunna läsa sjökort verkar dock inte riktigt ingå i upplägget, att tillägna sig en kanon av befintlig kunskap ses som hopplöst förlegat). "Framför sig ser Ulf P Lundgren läraren som utgår från elevernas inneboende egenskaper och samtidigt lotsar dem in i olika ämnesområden. Drömmen är att eleverna i skolan ska förberedas för alla svåra livsfrågor de ska ta ställning till längre fram."

Intervjun är till bristningsgränsen fylld med vackra visioner och fagra formuleringar och den storögda reportern avstår från att pressa generaldirektören på hur det hela ska gå till. Det är spunnet socker alltsammans och har utomordentligt lite att göra med hur kvalificerad undervisning fungerar i praktiken. Det är inte svårt att se hur idealistiska pedagogikstudenter kan låta sig tjusas. Det är inte heller svårt att föreställa sig uppgivenheten hos lärare som har tillbringat några år i ett klassrum och vet hur verkligheten ser ut.

 

 

 

 

 

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast