VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kinberg Batra och Lööf är lika svårbegripliga

Ju fler borgerliga signaler det kommer i regeringsfrågan, desto mer förvirrad blir man. Kanske har jag någonstans missat de avgörande beskeden. I så fall tar jag tacksamt emot information som reder ut läget.

Annars undrar jag:

Om Anna Kinberg Batra vill byta regering så snart som möjligt, varför gå omvägen över en borgerlig fyrpartibudget? Varför inte argumentera för ett misstroendevotum mot statsministern meddetsamma? 

Och vad vill egentligen Annie Lööf? I riksdagens partiledardebatt den 12 oktober 2016 sade hon så här: "Jag har gett tydliga besked om vad Centerpartiet tycker i regeringsfrågan. Vi kommer att fälla Stefan Löfven efter nästa val, eftersom vi i sann demokratisk ordning vill få till stånd en talmansrunda för att utreda vilken statsministerkandidat som har det största regeringsunderlaget." DN:s reportrar konstaterade att det "under onsdagens partiledardebatt blev tydligt att de fyra allianspartierna har kommit överens om att rösta bort Stefan Löfven som statsminister, oavsett hur det går i nästa val (min kursivering)."

Men om det är principiellt acceptabelt för Lööf och Centerpartiet att rösta bort Löfven efter valet 2018, även om de rödgröna har blivit större än Alliansen, varför är det otänkbart att göra det nu? Därför att man är oense om var man ska söka stöd i riksdagen efter att regeringen Löfven har fallit? Men återigen, det skiljer inte då från nu.

Vad som däremot skiljer då från nu är ett och ett halvt år.

Såväl Kinberg Batra som Lööf anser att den nuvarande regeringens politik är skadlig för landet. De har möjlighet att gemensamt sätta stopp för den. Men de avstår. Antingen för att anser sig behöva ett och ett halvt år för att tänka ut vad som ska hända när de har fällt regeringen - eller för att de fruktar att det skulle leda till "politiskt kaos" om den nuvarande regeringen inte fick fortsätta med sin skadliga politik. Ingendera hållningen ter sig så där riktigt imponerande. Men, som sagt, förhoppnigsvis har jag missat något.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast