VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stort uppsving för riksdagsparti efter satsning på dödsdömd ideologi

För bara några månader sedan visste siarna att berätta att Moderaternas kräftgång i opinionen berodde på faktorer bortom partiets kontroll. Hela idén med stora borgerliga partier var överspelad, hette det, eftersom det inte längre skulle gå att härbärgera liberala och konservativa idéer i samma fålla. Obevekligen skulle liberaler gå till Centerpartiet och konservativa till Sverigedemokraterna.

Analysen led dock av några brister:

1. Liberalkonservatismen må inte vara en ideologi som förekommer i statsvetenskapens läroböcker och det går till och med att hitta frågor där liberal och konservativ analys går rakt på tvärs. Men eppur si muove, ändå rör hon sig, ty liberalkonservatismen är inte uttänkt på seminarium utan utvecklad genom ett knippe borgerliga idéers möte med praktisk politisk verklighet. I själva verket kan alla stora borgerliga partier i Europa beskrivas som liberalkonservativa.

2. Problemet för Moderaterna var inte att liberalkonservatismen slutat fungera utan att Moderaterna i triumfatoriskt lättsinne över egna opinionsframgångar och socialdemokratiska problem bestämt sig för att kasta liberalkonservatismens idéer, erfarenheter och förhållningssätt överbord. Nu skulle alla kunna rösta moderat - en strategi som hade kunnat sluta i att ingen ville rösta moderat. Några tidigare funderingar på temat här.

3. Väljare må svara att de är mest liberaler eller mest konservativa när någon opinionsmätare uppvaktar dem enträget med frågan. Till vardags lär kretsen som nervöst funderar över etiketter vara tämligen begränsad.

4. Den som i Centern ser ett renodlat liberalt parti och i Sverigedemokraterna ett renodlat konservativt har inte tittat efter särskilt noga.

I dag kom SCB:s stora mätning för november. Moderaterna, som har nytt ledarskap och som återvänt till den dödsdömda liberalkonservatismen, går fram drygt fyra procentenheter sedan i maj. Centern tappar, SD tappar stort. Men för all del, ingen vet hur länge det varar. Politik är en verksamhet med många variabler.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.