VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Integrationen hänger på språket

Språk har aldrig varit viktigare. Insikten om det kan i många fall göra en språknörd som undertecknad smått exalterad. Men i det här fallet finns tyvärr en hel del problem med det språkliga.

Under 2015 kom 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, enligt siffror från Migrationsverket. Nästan var femte elev på gymnasieskolan läser på ett introduktionsprogram för att de inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram – och mycket hänger på språket. Rapporter från både Skolverket och Skolinspektionen visar att språkintroduktionen inte fungerar tillräckligt bra och igår släpptes också en rapport från Svenskt Näringsliv som tittar på bristerna.

Genom praktik i skolan får fler nyanlända in en fot på arbetsmarknaden och får dessutom möjlighet att praktisera svenska i arbetsmiljö. Men just på grund av bristande språkkunskaper har många företag svårt att ta emot dessa elever.

Digitala hjälpmedel i undervisningen kan underlätta i de fall där lärare och studievägledare inte har tillräckliga språkkunskaper för att nå fram till eleverna. Och för att inte sänka nivån på övrig undervisning på grund av att studiematerialet är på svenska kan digitala hjälpmedel fungera som språktolkar när det behövs. Debatten känns inte längre lika skrämd av digitaliseringen som eventuellt hot snarare än stöd. Det är bra, eftersom webbsända föreläsningar/lektioner kan göra det möjligt att också ta del av undervisning oavsett var i landet man befinner sig.

Språkintroduktion är ett viktigt ämne – för elevernas, företagens och hela samhällets skull behöver den förbättras. Enligt rapporten är eleverna ofta motiverade och skulle gärna ta del av mer språkundervisning. Det bör man ta vara på så att det inte dröjer onödigt lång tid innan de skaffat sig utbildning, kommit ut i arbete och in i samhället.

question.jpg


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast