VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Orimligt att SR:s digitala övertramp inte kan anmälas

Tidigare i år skrev jag ett blogginlägg om att public servicebolagens sändningstillstånd inte omfattar innehåll som publiceras på digitala plattformar, och att det i praktiken möjliggör för både SVT och SR att publicera innehåll som inte behöver ta hänsyn till tråkiga begräsningar som saklighet, opartiskhet och risken för att inslag blir anmälda till Granskningsnämnden. Min misstanke då var att vi skulle få se allt fler fall av undermålig journalistik och risken för övertramp öka i takt med att andelen material som publiceras i SRs och SVTs digitala kanaler stadigt växer.         

SR P3:s ”satir” riktad mot riksdagsledamoten Edward Riedl (M) är det senaste exemplet på denna utveckling. I korthet har Instagramkontot ”Punani_99” (en humorpodd producerad för P3) publicerat en manipulerad bild som var uppe i 24 timmar på Riedl där det ser ut som om han tar droger tillsammans med sin dotter och brorsdotter. Efter hård kritik bad redaktionen om ursäkt på Facebook och medgav att man ”gått över gränsen”.

Fallet blixtbelyser varför det är viktigt att diskussionen om public service uppdrag och innehåll måste föras. Om några av de tyngsta skälen till att vi överhuvudtaget ska ha offentligfinansierad journalistik sägs vara att den minsann måste leva upp till högre krav på saklighet och opartiskhet måste allt innehåll, oaktat vilken plattform det publiceras på, omfattas av dessa krav. Som det ser ut nu pekar det mesta på att SVT, SR och UR kommer att vara garanterade 85 miljarder skattekronor under kommande tioårsperiod – utan motkrav. Är det rimligt?


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.