VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Företagsstöd för de anställdas skull

Magnus Henrekson ställer (SvD 7/4) den utmärkta frågan varför de stora fackförbunden bryr sig mer om medlemmarnas a-kassa än om deras jobb:

"Inget av de tre stora facken – LO, TCO eller Saco – har krävt det slags statliga insatser som bevarar företag och arbetsplatser under krisen och som förespråkas av en i stort sett enig ekonomkår. Kraven handlar nästan undantagslöst om bättre villkor för dem som blir arbetslösa snarare än stöd för att säkerställa att de har sina jobb kvar. Likaså betonas stödpaket till löntagarna för utbildningsinsatser för att lättare få jobb efter krisen. Sådana insatser är viktiga på lång sikt, men utan rätt åtgärder i dag finns inga nya jobb att utbilda sig till."

Man kan undra om organisationerna har återfallit i någon sorts daterad marxistisk idé om att direktstöd till företag är en subvention av fel sida i klasskampen? Att det gynnar arbetsköpare i stället för arbetssäljare? Om så skulle vara fallet är det enastående kortsiktigt.

Förvisso skulle ett statligt stöd betalas ut till företagen i stället för deras anställda. Men konsekvensen blir inte att företagare kan lägga pengarna på hög utan att de kan betala sina fasta kostnader någorlunda som vanligt. För dem innebär företagsstödet i ett osannolikt bästa fall att de går jämnt upp, för de anställda innebär det att deras jobb kan bli kvar vilket sett över tid är bra mycket värt både ekonomiskt och socialt. Allra helst om frånvaron av stöd leder till företagsdöd, massarbetslöshet och utdragen ekonomisk kris. Man kan mycket väl beskriva ett överlevnadsstöd till företag som mer gynnsamt för löntagare än företagare. Men facken tiger.

 

TILLÄGG kl 17:52 den 7 april: LO-ekonomen Torbjörn Hållö påpekar på Twitter att LO har "Möjlighet till heltidspermittering bör finnas under en kortare period" som en av punkterna i organisationens 35 punkts-program (pdf). Gott så, men jag vet inte vad mån det ändrar helhetsbilden.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast