VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Bättre brandberedskap nu!

fire.jpg

Foto: Hermes Rivera / Unsplash

Idag är det den 1 juni, den första sommarmånaden, och solen strålar! Med risk för att låta pessimistisk (men realistisk): Nu ökar risken för mark- och skogsbränder runtom i landet.

Vi har varit med om omfattande bränder förut, men trots erfarenheterna är vår beredskap tyvärr inte tillräcklig.

Vi stångas med coronakrisen som också drabbar våra deltidsanställda brandmän. Men de har inte deltidsjobbet att luta sig mot när de förlorar sin huvudsysselsättning, eftersom de – på grund av inkomst från deltidsbrandtjänsten – riskerar att gå miste om eller få reducerad a-kassa. Detta försvårar möjligheterna att behålla och nyrekrytera personal just som deras beredskap behövs som mest. Räddningstjänster ute i landet har som regel inte heltidssysselsatta brandmän, utan de rycker in vid behov.

Regeringen bör omgående ändra reglerna och undanta inkomst från räddningstjänstpersonal i beredskap vid beräkning av a-kassa under 2020. Vi bör aktivt arbeta för att höja beredskapen och behålla de brandmän vi har inför sommarens värme.

Vi har dessvärre en tendens att krångla till det för oss. Efter skogsbränderna sommaren 2018 kom nyheten om att tillfälligt anställda som hjälpte till med släckningsarbetet skulle förmånsbeskattas. De hade jobbat på annan ort, fått boende (ofta i tält) och mat. Ordet ”förmån” rimmar inte helt med hur verkligheten såg ut...

Först trodde man att alla brandmän och andra frivilligarbetande som inte anslutits via Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) skulle förmånsbeskattas, men så var inte fallet. Då var det ”bara” MSB:s tillfälligt anställda personal som förmånsbeskattades. Men även till den frivilliga resursen skickas en otrevlig signal om att hjälpen som erbjuds inte uppskattas och att man inte förstår vilka dåliga förhållanden som råder på krisens arbetsplats.

Förmånsbeskattningen för anställda som har fri parkering eller garageplats vid arbetet ska oftast beskattas för den förmånen. Men mellan den 1 april och 31 december i år undantas detta alla yrkesgrupper och i hela landet som en tillfällig regel med anledning av coronaviruset, skriver Skatteverket på sin hemsida. Det är bra, men det finns skäl att göra mer.

Idag står vi inför liknande situation som 2018, men har dessutom en världsomspännande pandemi som pågår. Ska folk behöva dra sig för att göra en räddande insats om det brinner?

Både bland politiker och allmänhet hörs protester mot a-kassesystem och förmånsbeskattning. Med rätta. Våra lagar ska finnas för att fungera och förbättra samhället – inte förhindra folk från att göra en viktig insats. Det är just av pliktkänsla och omsorg för samhället, varandra och det gemensamma, och det vill vi inte krångla till i onödan. Hellre en extra hjälpande hand än att den knyts i fickan under bördan av byråkrati.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast