VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

Svend Dahl: Politiker som inte tar väljarna på allvar

”När Europaparlamentet i våras undersökte EU-medborgarnas syn på nya anti-etablissemangspartier framkom att 56 procent av de tillfrågade instämde i påståendet att sådana partier kan åstadkomma verklig förändring. 53 procent menade att dessa partier är bättre på att hitta nya lösningar än de gamla partierna.Det finns en viktig lärdom av populistvågen och krisen för de etablerade partierna:

Politiker som inte tar sina väljare på allvar kommer förr eller senare att straffas. Det gäller i Rom såväl som i Stockholm och Göteborg.”

GöteborgsPosten

Stor prestigeförlust för fria världen

” En enorm prestigeförlust för USA - så kan Donald Trumps Europaturné  sammanfattas. Inte minst avslutningens två timmar långa tête-a-tête med Putin

Supermakten USA leds av en drulle, och det börjar kosta på. Donald Trump förödmjukar och förolämpar sina allierade och skryter sedan om de fantastiska framsteg som hans möten lett till. Sina geopolitiska motståndare, å andra sidan, strör han rosor över. De är ju fantastiska personer.

På frågan om vilka som är USA:s fiender i världen, svarade Trump under sin Skottlandsvisit: "EU", på grund av handelsöverskottet. Först därefter nämnde han Ryssland och Kina.

På morgonen före toppmötet i Helsingfors tweetade Trump med sedvanlig historielöshet att "Vår relation med Ryssland har ALDRIG varit sämre, tack vare många år av amerikansk dåraktighet och dumhet och nu den Riggade Häxjakten". ”

Expressen

 

Göran Rosenbergs tankar om journalistik

”Inför en bild står vi intellektuellt mera försvarslösa än inför en skriven text. Och känslomässigt mera utlämnade.

Hur vi berättar världen är ingen liten sak. Vi kan berätta den bättre och vi kan berätta den sämre, beroende på vår förmåga att sanningsenligt gestalta våra erfarenheter av den. Sanningsenlighet är inte detsamma som sanning. Sanningsenlighet är en strävan, inte ett resultat. Journalistiskt berättande kan ta sig många uttryck och handla om allt mellan himmel och jord, men journalistik kan inte vara fiktion och lögn.

Minervas uggla flyger i skymningen, sägs det, och kanske är det först när vi ser marken gunga under fötterna på journalistiken som vi bättre kan se vad journalistiskt berättande, med alla sina egenheter och svagheter och storheter, är och fortfarande skulle kunna vara.”

Expressen

Lotta Gröing: En kamp för varje människas lika värde.”

”Vi befinner oss i en av de största förändringsprocesserna någonsin genom tiderna. Digitaliseringen kommer att påverka hela vår vardag och livsstil, näringslivet förändras och samhället organiseras om. Valet vi har framför oss blir det första någonsin där väljarna i första hand kommer att hämta sin information om politiken på nätet bland de grupper de är involverade i på Facebook. Politikerna säger ingenting eller också pekar de på hotet med digitaliseringen. Åkesson drar nytta av den, SD är framträdande på nätet – var är de övriga partierna och då tänker jag inte på de självutnämnda åsiktspoliserna som anklagar alla de anser tycka fel.

Skärpning! Det är farligt att ha makten på första plats och medborgarna på den sista. Jag vädjar: Ge oss en bättre och seriös valrörelse som bottnar i människors vardag, där finns självklart kampen mot rasism med. En kamp för varje människas lika värde.”

Expressen

 

Tio metoo-artiklar klandras av PON

"Att enskilda personer på sociala medier tvärsäkert publicerar komprometterande uppgifter kan aldrig vara grund för publicering i en tidning, som värnar journalistisk kvalitet. Och även om de komprometterande uppgifterna i någon mån kan beläggas, till exempel genom anonyma vittnen, måste varje utgivare ha den publicistiska styrkan att avstå från en namnpublicering om den riskerar att skada en enskild person på ett oförsvarligt sätt. Oavsett vad mobben kräver."​ skriver Ola Sigvardsson

Resumé

Expressen: "Pressetiken mår, med andra ord, prima."

"För ett lite längre perspektiv läser jag den nyutkomna avhandlingen ”Rätten till privatlivet – och moralen bakom omoralen i svensk press” av Uppsala-historikern Mattias Hessérus. Han undersöker svenska mediers beaktande av privatlivet mellan 1920 och 1980, och uppehåller sig särskilt vid publicisternas argument för att exponera intima uppgifter."

”Rätten till privatlivet” är högintressant som fond till dagens metoo-debatt. Det är slående hur snabbt pressetiken alltid har anpassat sig till tidsandan. Redaktörer är ytterst receptiva varelser, vilket mest är en välsignelse och ibland en förbannelse.

Men nog är det häpnadsväckande hur väl branschens pressetiska system, som nu står inför en utvidgning till public service-medierna, har fungerat. Trots att antalet publiceringar ökat explosionsartat under digitaliseringen, för att inte tala om ”konkurrensen” med amoraliska informationskällor på nätet, ökar inte antalet fällningar hos Allmänhetens pressombudsman. Professionaliseringen hos redaktörerna är slående. 

Pressetiken mår, med andra ord, prima." Skriver Karin Olsson.

Expressen

 

Tidigare i IMEDIA:

Svend Dahl: blir Sverige som Danmark?

Skogsbad

Det svenska missnöjets grunder

Kerstin Ekman om naturen


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.