VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

IMEDIA

Här tipsar Forum Axess redaktion om aktuellt i media och ger i förekommande fall sina kommentarer.

Många mår dåligt på jämställdhetsmyndigheten

”Över hälften av de anställda på den nya Jämställdhetsmyndigheten riskerar att bli utbrända. Det visar en intern kartläggning av personalens hälsa, som Ekots Lördagsintervju tagit del av.

– Det är klart att det här är någonting som jag tar jätteallvarligt på. Vi behöver tillsammans titta på hur vi ska gå vidare och det har vi gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten är en av våra nyaste myndigheter. Den invigdes i januari i år och har statens uppdrag att analysera jämställdhetsproblem och stödja andra myndigheter i sitt arbete med jämställdhet.”

Sveriges Radio

Vem är egentligen liberal?

"Hur ska liberalismen på sikt segra?

Wooldridge talar klarspråk som just nu har relevans i svensk politik.

Liberalism needs to engage with critic - particularly its Marxist and populist critits rather than arrogantly marginalising them.

Alltså: en långsiktigt framgångsrik liberalism måste ta diskussionen med sina marxistiska och populistiska kritiker istället för att på ett arrogant sätt försöka marginalisera kritikerna.

Annie Lööf? Jan Björklund?"

Svenska Dagbladet

Jämställdhet innebär könsskillnader

”När människor själva får bedöma sina personligheter så blir könsskillnaderna större i jämställda länder. Det framgår av en ny studie där män och kvinnor i 22 länder fått skatta sina personlighetsdrag inom vad som inom psykologin brukar benämnas som ”Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion/introversion, välvillighet och känslosamhet. 

Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. Kvinnor i dessa länder skattade särskilt egenskaperna välvillighet och extraversion högre än män.

– Vi fick fram ett relativt starkt samband, säger Erik Mac Giolla, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet och lektor vid Högskolan väst samt huvudförfattare till studien.”

Forskning och Framsteg

 

Socialdemokraterna och muslimska brödraskapet

Den 15 juni 1994 fick Socialdemokraterna ett erbjudande. ”Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att stödja socialdemokraterna”, hette det i brevet. ”Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i Fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta, de har meddelat att det finns inte något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna…”

”Egyptson visar hur en mycket liten grupp människor kontrollerar en stor mängd organisationer; Islamiska förbundet, Sveriges muslimska råd, Sveriges islamiska skolor, studieförbundet Ibn Rushd, för att bara nämna några. Verksamheterna är nästan uteslutande statsfinansierade, och det övergripande syftet – utöver att bevara en muslimsk identitet enligt brödraskapets religionstolkning – är att ge intryck av att representera ett större kollektiv, att utmåla sig som islams sanna röst i Sverige. … Eller som det hette i Broderskaps tidning (13/98): "Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – de skulle tillsammans kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder."”

”Efter valet fick Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna, "ansvaret för att utveckla samarbetet", enligt den tiosidiga rapport som Broderskap avgav på sin kongress 1999.”

”För valet 1998 bedömdes projektet som "mycket framgångsrikt och inte minst genom SMR:s aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på socialdemokraterna". Man såg "utrymme för mer långtgående samverkansprojekt mellan socialdemokraterna och Sveriges Muslimska råd och dess politiska gren".Konkreta mål sattes. "2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst 5 län. SAP skall ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 skall ha fått en politisk grundutbildning."”

Svenska Dagbladet

 

Maria Ludvigsson: "Att ... antyda att man har levt som man lärt ut, är hyckleri."

"Enligt C och L är allianspolitik som röstas fram med stöd av SD inte politik värd att lägga fram. Om samma politik däremot - helt osannolikt - skulle få stöd av S och V, skulle C och L vara nöjda.

Det är fullständigt begripligt att partier inte vill förhandla med partier som har diametralt motsatta värderingar (som SD och V i detta fall). Men att hellre släppa fram motståndarens politik än sin egen är inte hederligt. Framför allt inte mot dem som givit mandaten.

Dessutom har såväl Alliansen som vänstersidan vid upprepade tillfällen fått igenom sin respektive politik med stöd av SD och V. Politik som varit viktig för väljarna och därför rätt att förverkliga. Att därför antyda att man har levt som man lärt ut, är hyckleri."

Svenska Dagbladet

 

Janerik Larsson: "Intressant notering"

"PM Nilsson gör på twitter en intressant och i sak korrekt iakttagelse:

Enligt C:s och L:s nuvarande hållning hade de röstat nej till Reinfeldt 2010?

Alliansen förlorade då den majoritet man vann 2006 och fick 163 mandat. SDs 20 mandat var tungan på vågen.

Då gick det för sig."

Svenska Dagbladet

​ 

Tidigare i IMEDIA:

Mats Wickman: "Är modern arkitektur ful?"

Uvell: så löser vi klimatfrågan

Björn Wiman om klimatet

Lotta Gröning


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.