Magasin > Akademisk monokultur (Nummer 3, 2021)

Nummer

I det här numret

Akademisk monokultur

Akademisk monokultur

Innehåll

Behovet av det heliga

Under loppet av mindre än fyra månader, mellan oktober 2019 och februari 2020, förlorade världen tre intellektuella storheter och oförtröttliga försvarare av den allvarligt syftande, men inte alltid helt lättillgängliga, kulturen: Harold Bloom, Roger Scruton och George Steiner. Med sina välformulerade och tankedigra, men också egenartade, skrifter blev de kända av en publik långt utanför kretsen av specialister, samtidigt som deras ibland lika konservativa som kontroversiella ståndpunkter irriterade många läsare och kritiker.

Smarthetens evangelium

Vi lever i en tid som sätter stort värde på formella meriter, betyg, rankningar och certifieringar. Delvis handlar detta om att moderna samhällen erbjuder ett stort utbud av kvalificerade arbetsuppgifter, som fordrar inte bara en allmän utbildning utan också specialistkompetens.

Fiendens fiende

Ernst Hanfstaengl var en av de mer udda figurerna i den innersta kretsen av udda figurer i Tredje riket. Hans livsbana löpte mellan Tyskland och USA och hans kunskaper om respektive land gick liksom hans kraftfulla pianospel hem hos såväl Adolf Hitler som Franklin Roosevelt. De många och märkliga turerna i hans liv är flödigt och färgstarkt tecknade i Hitler’s Piano Player (tidigare utgiven på annat förlag) av författaren och journalisten Peter Conradi.

Klubben

De är bara 100 stycken i ett land med 330 miljoner invånare. Det räcker med att 41 av dem går ihop för att stoppa lagar med brett folkligt stöd, eftersom de sitter på längre mandat än presidentens och är så gott som garanterade omval. Förvisso en exklusiv klubb, men knappast en klubb för inbördes beundran. Medlemmarna, det vill säga: de amerikanska senatorerna, strider dessutom om stadgarna.

Käket först

När Ronald Inglehart kliver in i matchen finns det goda skäl att lyssna. Böcker och artiklar om religionernas återkomst eller snara försvinnande finns det gott om, men det här är ingen debattbok. Religion’s Sudden Decline (2021) är en sammanställning av data från den globala opinionsundersökningen World Values Survey. Den bygger på enkäter från 112 länder med tillsammans 90 procent av jordens befolkning, insamlade vart femte år 1981–2020 (alla länder deltog inte de första åren).

Betahannarnas tjuvtricks

Evolutionspsykologen Gad Saad är ambitiös. Han vill med sin bok The Parasitic Mind (2020) inget mindre än att rädda den västerländska civilisationen från alla dem som vill kväsa kritisk debatt med politisk korrekthet och tysta rationaliteten.

Triumf och tragik

Jag plockar på måfå upp ett av många bokmärken ur keramikfatet på soffbordet, och hajar till när jag ser bilden, Velázquez magistrala porträtt av påven Innocentius X (1650). Grand Palais i Paris arrangerade 2015 en megautställning av den spanske barockmästarens verk.

Goda skäl att tro

Ytterst få saker är den moderna fysiken främmande. Det är svårt att tänka sig någon annan disciplin där man på samma sätt kan ägna sin karriär åt att spekulera om företeelser som dolda dimensioner, parallella universa och svårupptäckta spegelpartiklar, och samtidigt betraktas av omvärlden som en representant för förnuft och rationalitet.

Staten och kapitalet

För några år sedan intervjuade jag Wolfgang Streeck inför utgivningen av hans bok How Will Capitalism End? (2016). Det hela började med att han skällde ut mig för att jag ville skjuta på samtalet en halvtimme.

Framgångsfraseologi

Man måste ha koll på implikationerna av sociala media för att förtjäna rätten att vara med i nästa runda av samhällsutvecklingen, så känns det. Temat ligger precis på den del av tidslinjen man inte får tappa greppet om, ifall man vill förbli relevant. Det kan vara ett skäl gott nog att läsa No Filter (2020), berättelsen om hur Instagram erövrade världen.