Magasin > Amerikanska bilder (Nummer 2, 2016)

Nummer

I det här numret

Amerikanska bilder

Amerikanska bilder

Innehåll

Den stora terrorns uttolkare

Robert Conquests böcker är oundgängliga för alla som vill studera Sovjetunionens historia. De har inte bara haft betydelse för forskningen utan också för den östeuropeiska samhällsutvecklingen.

Realismens återkomst

Den italienska författaren Elena Ferrante har haft stora framgångar med sina romaner. Det visar att realismen är tillbaka, inte minst i länder som varit hårt drabbade av det postmoderna tillståndet.

Ett träsk av interna gräl

I Storbritannien är kulturdebatten mindre ängslig än i Sverige. Relativiseringen har inte heller gått lika långt utan man vågar tala om god och dålig litteratur.

Så skapas värde

Vad är egentligen litterärt värde? Frågan diskuteras i en aktuell bok.

Antidemokraten Sokrates

De senaste åren har det blossat upp en debatt i Grekland om Sokrates. Det handlar i synnerhet om hans förhållande till demokratin.

En permanent tonårsprotest

En ny studie över Kerstin Thorvall har utkommit. Det fanns något desperat över både hennes liv och författarskap.

Kulturhistoriska smakprov

För sextio år sedan i år utkom Blå forell och svart tryffel (1956). Det är en bok som till en början verkar vara en lättsam betraktelse över kulinariska njutningar av de slag som beskrivs i titeln. Tore Wretman har inte oväntat skrivit förordet till den svenska utgåvan.

Nästa: Recension