Magasin > Amerikanska bilder (Nummer 2, 2016)

Nummer

I det här numret

Amerikanska bilder

Amerikanska bilder

Innehåll

Den osynlige kleptomanen

Diktverket uttrycker inte diktarens personlighet, menade T S Eliot. Biografier är bara ovidkommande skvaller. Men en god biografi rymmer, liksom intelligenta textkommentarer, klargörande kunskap. Carl Rudbeck ser en prisad poet träda fram ur skuggorna.

Anteckningar från en fängelsehåla

"Hitler är nu slut". Så siade en av Tysklands mest ansedda dagstidningar, den liberala Frankfurter Zeitung, i sin recension av Mein Kampf (del I) den 11 november 1925.

Både prins och president

Kinas president Xi Jinping är extremt annorlunda jämfört med sina föregångare. Han har nämligen på många fronter brutit helt med Deng Xiaopings politik - för att istället närma sig Mao Zedongs totalitära styrelsesätt.

Kulturbeteende

För varje år som går lägger vi människor beslag på en allt större andel av jordklotets naturtillgångar, och de flesta av de djurarter som konkurrerar med oss om en eller annan viktig resurs har vi utrotat eller på sin höjd låtit leva kvar i en eller annan nationalpark som monument över en svunnen tid.

Tolkningsfrågor

En gång i tiden, innan EG ombildats till EU, var Danmark det land som var mest motsträvigt i organisationen. Inför varje nytt avtal satte sig danskarna på tvären, opponerade sig mot formuleringar och krävde olika typer av undantag från reglerna.

Springnota

Den finanskris som bröt ut 2008 var global i sin omfattning och medförde en ekonomisk nedgång som vi inte skådat sedan 1930-talet. Att det ännu inte har gått lika illa som då, beror främst på att vi nu har många fler offentliganställda och dessutom omfattande transfereringssystem för dem som förlorar jobbet.

Delta blues

"Jag sade att reseskildringen förflackar", skrev Harry Martinson i Kap Farväl (1932). "Ja, den förflackar kälkborgerligt sett i den mån att den väcker längtan. Allt som doftar nomad är den ordentligt förträngdes fasa, det är för honom något oanständigt och asocialt."

Kylskåpsbarnens historia

De autistiska barnen ansågs ha kommit in från kylan. Deras mammor betraktades som emotionellt oengagerade i kontakten med sina barn. Barnen påstods vara oönskade och lämnade i ett känslomässigt kylskåp, som aldrig avfrostades.

Så förgår världens härlighet

Det romerska världsväldet börjar som en samling lerhyddor vid floden Tiberns strand. Dess tidigaste historia skiljer sig knappast från andra antika småbyars. Byn växte långsamt och under ständiga skärmytslingar med andra stammar i det omgivande Latium.

Regnbågsmonarken

Preussen finns inte längre. Monarkin avskaffades 1918 och själva staten 30 år senare. Likväl lever Preussen fortfarande kvar i människors föreställningsvärld som sinnebild för disciplin och militärstat.

Familj på äventyr

I The New Yorker tecknade den amerikanska journalisten Janet Flanner 1941 det första porträttet av Thomas Mann med familj i artikeln "Goethe in Hollywood".

På spaning efter den tid som kommer

"Ingen hade kunnat förutse det här." Orden fälldes vid en presskonferens i Rosenbad den 24 november 2015 av Åsa Romson och handlade om det stora antal asylsökande som kom till Sverige under hösten förra året.