Magasin > Amerikanska bilder (Nummer 2, 2016)

Nummer

I det här numret

Amerikanska bilder

Amerikanska bilder

Innehåll

Det behövs mer föreställd gemenskap

På luciadagens morgon 2015 dog statsvetaren Benedict Anderson på Java vid 79 års ålder. Han var född i Kina av irländska föräldrar, uppvuxen i USA och bosatt i Indonesien. Det är svårt att tänka sig ett mer internationellt liv. Och ändå var Andersons stora intresse det nationella.

Rör på er!

Barnidrott är en kamp mellan bredd och elit, mellan föreningsfostran och tävlingsfostran. Bättre vore att sätta rörelseglädje och fysiska aktiviteter i centrum.

Förstår du mig?

Att lära sig språk är inte så svårt att det hindrar integration. Men dålig integration hindrar språkinlärning.

Peka inte ut framtiden

Politiker och myndigheter vill stödja företag i "den kreativa sektorn". Men historien visar att framgångsrika entreprenörer ofta gör sådant som ingen tror på.

Vuxna vet bättre

Regleringen av barns deltagande i sociala medier kritiseras för att begränsa deras rättigheter att uttrycka sig. I svensk offentlighet är föräldraansvar provocerande.

Alldeles för många

Det kinesiska mansöverskottet har skapat stora problem. Mest för männen själva.

Nu var det 1848

När snön smälter i Sverige har fem år gått sedan 2000-talets mäktigaste folkresning, den arabiska våren.

En karaktärsfråga

Med start efter årsskiftet började det röra på sig i maktens korridorer. Nyårslöften i hälsans tecken tycks ha inspirerat regeringen med folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i spetsen till att utbrista: Förbjud smaksatta cigaretter och rulltobak!

Nästa: Krönika