Magasin > Antiamerikanism (Nummer 7, 2007)

Nummer

I det här numret

Antiamerikanism

Antiamerikanism

Innehåll

Det hotfulla massamhället

Traditionellt sett är det högern snarare än vänstern som har stått för antiamerikanismen. Konservativa européer under mellankrigstiden betraktade USA som själlöst, kommersialiserat och konformistiskt.

Vårt behov av en syndabock

Antiamerikanismen har ökat under det nya århundradet. En förklaring är att många känner ambivalens inför den västerländska moderniteten. Dessutom är USA grundat på ideal som är svåra att förverkliga och därför inbjuder till kritik.

Västvärlden enligt resten av världen

Enligt occidentalisterna är västerlänningar mekaniska och har förlorat kontakten med sina rötter. Det är lätt att avfärda detta som endast ett uttryck för mindervärdeskomplex. På senare tid har det dock visat sig att det finns all anledning att ta dessa föreställningar på allvar.

Antiamerikanism har blivit slentrian

En irrationell antiamerikanism har smugit sig in i de flesta politiska läger. Det finns ett behov av en överordnad, ond princip som kan hållas ansvarig för allt från klimatkatastrofer till knarkhandel.

Nästa: Intervju