Magasin > Arkitektur för vår tid (Nummer 4, 2009)

Nummer

I det här numret

Arkitektur för vår tid

Arkitektur för vår tid

Innehåll

Modernitet utan modernism

I motsättning till en föråldrad modernism som fastnat i storskaligt byggande, har det skapats klassiska stadsplaner där man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och traditionerna.

Den inhumane Le Corbusier

Le Corbusier har haft stort inflytande över 1900-talets arkitektur, inte minst i Sverige. Theodore Dalrymple menar emellertid att han snarare hör hemma i kriminalhistorien än i arkitekturhistorien.

Höghus bryter sönder sociala band

Det går inte att bortse från sambanden mellan upploppen i de fransa förorterna och de modernister som ville skapa nya satellitestäder med monolitiska höghus istället för traditionellt uppbyggda och socialt blandade stadsdelar.

Smak vittnar om en hel livssyn

Många avfärdar design och arkitektur som något trivialt. Men i själva verket säger vår smak inom dessa områden något viktigt om vår personlighet.

Nästa: Intervju