Magasin > Chauvinism i vår tid (Nummer 7, 2016)

Nummer

I det här numret

Chauvinism i vår tid

Chauvinism i vår tid

Innehåll

Världen är ur led

Metaforer är bärare av kunskap, men de är också redskap för manipulation. Ett drama av Euripides visar deras dolda inflytande på vårt tänkande.

Från Sartre till Beyoncé

När bilden blir viktigare än ordet förändras de intellektuellas uppgift. Men på nätet erbjuds plats och inflytande för goda tankar och oberoende skribenter.

Drömmar om Rio de la Plata

Novellen har länge haft en särställning i Argentina. En ny generation författare upprätthåller traditionen.

Nästa: Tema