Magasin > Chauvinism i vår tid (Nummer 7, 2016)

Nummer

I det här numret

Chauvinism i vår tid

Chauvinism i vår tid

Innehåll

Stängt och otryggt

Allt fler franska judar känner sig otrygga och lämnar landet. I Parisförorten Créteil har den en gång så starka judiska närvaron minskat.

Vi vill kliva av

Chiles framgångsrika ekonomiska utveckling stagnerar. En antikapitalistisk och populistisk retorik ligger bakom.

Snart i var mans hand

Varför? En del tittar förskräckt när jag visar fram min hand med det lilla datorchippet som syns svagt under huden. Drygt en halv centimeter långt och en millimeter brett ligger det inkapslat strax bakom vecket mellan tummen och pekfingret.

Drömmar om Rio de la Plata

Novellen har länge haft en särställning i Argentina. En ny generation författare upprätthåller traditionen.

Från Sartre till Beyoncé

När bilden blir viktigare än ordet förändras de intellektuellas uppgift. Men på nätet erbjuds plats och inflytande för goda tankar och oberoende skribenter.

Från Sartre till Beyoncé

När bilden blir viktigare än ordet förändras de intellektuellas uppgift. Men på nätet erbjuds plats och inflytande för goda tankar och oberoende skribenter.

Världen är ur led

Metaforer är bärare av kunskap, men de är också redskap för manipulation. Ett drama av Euripides visar deras dolda inflytande på vårt tänkande.

Det behövs en ny Fälldin

Privat ägande och företagande var hörnstenar för Thorbjörn Fälldin. Borgerliga partiledare måste fortsätta att försvara dem.

Den femte drottningen

Epitetet "deckardrottning" används alltför flitigt. P.D. James hör till de få som förtjänar det.

När filosofen ramlade i brunnen

Mycket av det vi vet om grekisk filosofi kommer från Diogenes Laërtios Berömda filosofers liv och läror, som nu har översatts till svenska. Svante Nordin rekommenderar en filosofibiografi per kväll.

En melankolisk stad

Den säregna jugendarkitekturen har satt sin prägel på Riga. Jakob Sjövall har besökt Lettland, som kan fira 25 år av frihet.

Brutalt men elegant

Edward St Aubyns romansvit har kommit på svenska, och nyligen publicerades en stor biografi över Evelyn Waugh. Det våras för den brittiska satirromanen, skriver Charlotta E Lindell.

Denna omoraliska idyll

Arkitekturen, den enda konstform som man måste vara fysiskt blind för att undkomma, är också ett av de få kulturområden där den stränga modernismen alltjämt är oinskränkt överreligion. Vid något brutalstrukturalistiskt kyrkomöte i tidernas gryning fattades ett beslut om att varje form av utsmyckning eller ornament är att betrakta som kätteri, vilket fått till konsekvens att alla nybyggda hus i Sverige måste se ut som Finlandsfärjor.

En gentleman i Vita huset

En biografi över George Bush d.ä. utkom nyligen. Bush värderas idag högre än då han var president på 1990-talet.

”Jag påyrkar fem minuters tystnad”

Människor utan självkritik kan ibland åstadkomma fantastiska saker.

Tidsödande utställningar

Ett tema på årets arkitekturbiennal i Venedig är hur byggnader blir till, från abstrakt idé till konkret objekt.

Nästa: Recension