Magasin > Chauvinism i vår tid (Nummer 7, 2016)

Nummer

I det här numret

Chauvinism i vår tid

Chauvinism i vår tid

Innehåll

Valsen går

Lögnen är i regel något vi undviker till varje pris. Eller det är i varje fall vad vi gärna vill tro. Men det finns ljugande av olika sorter, som fyller olika funktioner. Margareta Melén söker sanningen om osanningens många skepnader hos franska filosofer.

Arabisk höst

Professor Marc Lynch vid George Washington University är en ivrig anhängare av att ta akademin in i det offentliga samtalet. Sedan ett drygt decennium är han också själv en av de mest framträdande rösterna i amerikansk Mellanösterndebatt, där han länge försökt rikta fokus mot hur arabvärlden svarar på globalisering, nya medier och andra samhällsförändringar.

Den propre poeten

Den formulering av Wallace Stevens som har blivit mest känd är "Money is a kind of poetry". Detta beror väl inte i första hand på att själva tanken är särskilt hisnande eller ens originell, utan snarare på att den ger alla kommentatorer en anledning att påminna om att en av 1900-talets främsta amerikanska poeter i sitt yrkesliv sysslade med just pengar och att poesiskrivandet för hans vidkommande snarast var en vurm vid sidan om, en hobbyverksamhet. Poesi var något Wallace Stevens pysslade med under lediga söndagar eller under någon timme före läggdags.

Maskindrömmar

Den 29 augusti 1997 fick det militära datasystemet Skynet ett självmedvetande, efter att ha varit aktiverat i bara några veckor. Det exponentiella lärandet var avgörande för att åstadkomma självmedvetande, och när det väl uppnåddes fanns det ingen väg tillbaka.

Hem till byn

När man befattar sig med tyskt kultur- och tankeliv stöter man allt emellanåt på olika tyska "urord", ett slags nationellt laddade ord kopplade till föreställningar om specifika värden.

Balansrubbningar

Knappast något århundrade i vår historia har börjat så olyckligt som det tjugonde. Lite mer än ett decennium in i det nya seklet utbryter det första av de två blodigaste krig mänskligheten har utkämpat - det första världskriget.

Vi och vårt

När två religiöst inspirerade muslimska terrorister mördade prästen Jacques Hamel i en kyrka i Normandie genom att skära halsen av honom, var det inte första gången något sådant inträffat. Under inbördeskriget i Syrien har präster många gånger avrättats på samma vis och av samma anledning. Nytt var att det denna gång hände i Europa.

Jack uppstickaren

Då Jack Ma föddes 1964 var privat affärsverksamhet ett okänt begrepp i Kina. Staten stod för över 90 procent av landets produktion, och dessutom hade cirka 40 miljoner kineser just strukit med i historiens värsta svältkatastrof.

Offermentalitet

Varför skriva en geopolitisk bok om Rumänien? Landets geografi och historia är ju i det närmaste terra inkognita både i Europa och globalt. Det krävs ett särskilt spårsinne för att finna det särpräglade och fascinerande med landet.

Dygder i samklang

Bronislaw Malinowski hade ett ideal. Den polsk-brittiske antropologen tänkte först samla iakttagelser på fältet och därefter redogöra för dem objektivt och förutsättningslöst. Men det slutade med att han blev sittande i förtvivlan med en ohanterlig hög av fakta.

Processen

Berättelserna om 1900-talets fasansfulla historia fyller hyllmeter. I bok efter bok används seklets skräckkabinett för att belysa elände och förödelse, lidande och mördande, förintelse och utrotning. Och gång på gång pekas på vad ett totalitärt tänkande och en populistisk retorik leder till.