Magasin > Chauvinism i vår tid (Nummer 7, 2016)

Nummer

I det här numret

Chauvinism i vår tid

Chauvinism i vår tid

Innehåll

Tid för identiteter

Varför har frågan om identitet blivit så central? En viktig förklaring ligger i behovet av kulturell förankring i globaliseringens tidevarv.

Vi vantrivs i demokratin

Pessimism och oro breder ut sig i väst. Mottagligheten ökar för det auktoritära. Politikens största utmaning är därför att åter ge oss framtidshopp.

De enkla svarens lockelse

Politiker och journalister har drivit på en utveckling där politiken uppfattas som handlingsförlamad och där det råder stor osäkerhet kring normer och värderingar. Högerpopulismen erbjuder ett svar på denna osäkerhet.

Nästa: Intervju