VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Frizon

I Palmes fotspår

Av Torbjörn Elensky

Tredjevärldismen fortsätter att prägla svensk politik, trots att tredje världen inte längre är ett användbart begrepp.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du tecknar en prenumeration på Axess.

Logga in

Mest lästa just nu

1) Nordens sak är vår av Karlis Neretnieks

2) Håll världen på avstånd av Brendan O’Neill

3) De som kunde allt av Peter Burke

4) Alla för, ingen emot av Krister Thelin

5) Det är faktiskt komplicerat av Claire Lehman

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) The Flight from Beauty plus av Roger Scruton

2) Schori lever öliv plus av Fredrik Johansson

3) Islam på franska ben plus av Karin Stensdotter

4) Förtalat av inkräktare plus av Carl Rudbeck

5) The Return of Religion plus av Roger Scruton

NR 2 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...