VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Civilisation

En ofiltrerad mänsklighet

Av Alfred Sjödin

Les Murrays poesi präglas av en inlevelse med människor som saknar språkrör bland journalisterna.

Finns det en högerpopulistisk poesi? Många skulle svara nej på den frågan, antingen därför att de inte kan komma på något exempel, eller för att möjligheten av en sådan tycks vara utesluten från början. Och nog ligger det något oförenligt i sammansättningen av den skräniga vulgaritet och den upphöjda sensibilitet som vi vanligtvis associerar med högerpopulism respektive poesi. Om en poet döper en diktsamling till Subhuman Redneck Poems kan vi dock anta att konflikten mellan ”folk” och ”elit” spelar en väsentlig roll. Och faktiskt stämmer den australiske poeten Les Murray (f 1938) väl överens med många av de demografiska variabler och hållningar som utgör bilden av den typiske högerpopulisten. Politiska kategorier är sällan användbara för att beskriva ett poetiskt verk där vi oftast har att göra med känslomässiga attityder snarare än konsekventa åsiktspaket. Men om vi accepterar denna närhet kan hans författarskap ge insikter som även går att applicera i dagens Sverige.

Politiken går igen på flera nivåer i Les Murrays verk. Där kan man hitta dikter mot missriktade naturskyddsinsatser som leder till skogsbränder, eller epigram som ironiserar över hur västerländska intellektuella hävdar att Auschwitz omöjliggjort den gudstro som de själva systematiskt har försökt förstöra under århundraden. Fientligheten mot den statsunderstödda och politiserade kulturen går heller inte att ta miste på när han liknar den vid en östtysk plastpåse som dragits över våra huvuden.

En hel del av detta skulle vara ointressant (om än uppiggande som omväxling) om det inte vore för den känslighet som också kan anas och ibland bryter fram tämligen ogarderat. Dikterna präglas av en inlevelse som inte så mycket gäller de grupper som antas vara längst ned i en sociopolitisk maktordning, som de förlorare som inte riktigt räknas: de ohippa, de utstötta, den landsbygdsbefolkning som har lämnats efter i utvecklingen och saknar språkrör bland journalisterna. Les Murray, den överviktige bondpojken från ett dysfunktionellt hem som kom till staden för att studera och aldrig passade in, vet vad han talar om.

I de intressantare politiska dikterna kontrasteras dessa erfarenheter mot den ideologi som är rådande åtminstone i kulturvärlden. I en dikt mot vänsterns demonstrationer påpekar det tidigare mobbningsoffret Les Murray:

The first demos I saw,
Before placards, were against me [...]
I learned your world order then.

Den officiellt proklamerade jämlikheten och friheten ter sig också grymt ironisk för en fet pojke som på en badstrand konfronteras med den sexuella konkurrensens darwinism: ”bared body is never equal”.

Les Murray har också mycket att säga om de som säger sig företräda arbetarklassen men djupast sett föraktar dess livsstil. Att komma från arbetarklassen är ett stigma och inget man skryter med i salongerna: ”More claim to come from the working class/ than admit they do.”

Som synes har Les Murray producerat många fyndiga oneliners med politiskt sting. Om man därtill lägger hans kontroversiella och mindre genomtänkta uttalanden i intervjuer kan man förvånas över att han blivit så omhuldad: han har vunnit många prestigefyllda priser, inte sällan hyllats som den främste nu levande engelskspråkige poeten och varit på tal i Nobelprissammanhang. Till svenska har han översatts flera gånger. Det är möjligt att överseendet med impopulära åsikter var större i kulturvärlden under den tid då han byggde upp sitt rykte. Men jag tror också att det har att göra med att dikterna präglas av en sorts ofiltrerad mänsklighet av ett slag som alltför ofta saknas i samtidslitteraturen.

En kritiker skulle kanske hävda att det är intellektuellt oansvarigt att kontrastera det egna missnöjet mot problem som inte blir mindre verkliga bara för att de är officiellt erkända. Samtidigt kan man anta att den folkliga frustrationen delvis närs av diskrepansen mellan den rådande ideologin och de vardagliga missförhållanden som inte stämmer överens med de givna förövar- och offerrollerna. Vi behöver också litteraturen för att uppmärksamma sådant, och man kan hävda att en litteratur som väjer för dessa svårigheter blir ointressant. Eller som poeten själv uttrycker det: ”Brutal policy,/ like inferior art, knows / whose fault it all is.”

Mest lästa just nu

1) Historiens dom blir hård av Magnus Ranstorp

2) Den största tomheten av Joel Halldorf

3) Friheten står på spel av Erik Helmerson

4) Om läget i vår demokrati av Tommy Möller

5) Den blinda fläcken av Henrik Nilsson

NR 3 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...