VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tema

Var är nyfikenheten?

Av Henrik Höjer

Man lär sig oftast nya saker genom att ha fel. Vi behöver fler berättelser om folk som ändrar sig och drar lärdomar om varför de hade fel.

Följande gick nyligen att läsa i DN:s kulturbilaga: ”Jordens undergång har på vissa sätt redan ägt rum.” Och i Expressens kultursidor efter branden i Notre-Dame, i en text som på fullt allvar hävdade att ”ikväll brinner Notre-Dame efter över 700 år ner till grunden”. Ungefär samtidigt förklarade Aftonbladet på sina kultursidor Ebba Busch Thors framgångar med att hon är ”så satans snygg”.

Kanske är detta elakt valda exempel men likafullt publicerades de inom ett kort tidsspann inom svensk så kallad kultur- och idédebatt i de stora medierna.

Dessa exempel visar också varför jag alltmer sällan läser kultursidor för att orientera mig i världen och lära mig något nytt.

Vad är det då jag saknar?

Vad gäller förhållningssätt saknar jag ofta den rena nyfikenheten – förmågan att ta sina meningsmotståndare på allvar och att på allvar försöka förstå dem, och argumentera emot dem istället för att brännmärka dem. Och bara hos den sant nyfikna finns förmågan att ha fel, att erkänna det och ändra sig. Det är oftast så man lär sig nya saker – genom att ha fel. Vi behöver fler berättelser om folk som ändrar sig och drar lärdomar om varför de hade fel.

Vad gäller ämnen så saknas ofta ett större intresse för omvärlden. Vi lever i en global värld men det syns inte alltid i våra medier. Man kan ju till exempel nyfiket fråga sig varför så många andra länder väljer andra förhållningssätt än Sveriges i dagens stora frågor.

Utöver detta saknas många berättelser från andra länder och kulturer. Svensk utrikesbevakning består – mellan tummen och pekfingret – till stora delar av storyer från USA och Mellanöstern samt en minutiös bevakning av Donald Trumps Twitterkonto. Men över 35 procent av jordens befolkning bor i antingen Indien eller Kina. Vad dessa över 3,5 miljarder människor gör eller lägger sina pengar på har en mycket stor betydelse för hur vår värld ser ut och för planetens framtid. Detta bevakas inte särskilt noga i våra medier.

Samtidigt som världens ekonomiska gravitationspunkt rör sig österut i takt med att Kina och Indiens ekonomier blir starkare, så förskjuts den demografiska tyngdpunkten i världen söderut. Afrikas befolkning växer snabbt och beräknas enligt FN växa från 1 till 4 miljarder under detta sekel. Till detta ska läggas en snabbt ökande global urbaniseringstrend. Det var bara drygt 10 år sedan antalet människor som bor i städer blev fler än de som bor på landet. Och inom ett par decennier beräknas världens stadsbefolkning vara dubbelt så stor som landsbygdsbefolkningen. Samtidigt lever fler människor än någonsin i andra länder än de är födda i.

Dessa globala megatrender kommer sannolikt att påverka vår värld på många sätt decennierna framöver. Men var får vi läsa mer detaljerat om detta – och vad kan detta kan tänkas innebära för oss?

Jag var själv på en konferens om familjeplanering i Rwandas huvudstad Kigali i höstas och lärde mig massor om vad som sker på denna enorma kontinent – men det bestående minnet är den återkommande frågan jag fick från taxichaufförer och hotellreceptionister: ”Är det sant att man får pengar av staten utan att behöva jobba i Sverige eller Europa?” Det är förstås en anekdotisk upplevelse – men jag funderar förstås på vilka bilder av livet i Europa som sprids i Afrikas snabbt växande länder. Vi behöver få veta betydligt mer, och den stora frånvaron handlar i stort om den globala frånvaron.

Jag saknar däremot inte postmodernism och identitetspolitik – och istället för kultursidor läser jag numera gärna till exempel forskarbloggar som Ekonomistasoch Politologerna. Där presenteras nya forskningsrön inom nationalekonomi och statsvetenskap begripligt och snärtigt.

Och slutligen, apropå kultursidornas envetna mässande om den pågående apokalypsen – om jordens undergång verkligen skulle ske under min livstid så tror jag inte att jag behöver upplysas om detta faktum av en kulturskribent. Det ligger så att säga i sakens natur.

Henrik Höjer är fil dr i historia och författare.

Mest lästa just nu

1) Kulturlivets tillrättaläggare av Johan Sundeen och Roger Blomgren

2) Jag vill tacka livet av Joel Halldorf

3) Den största tomheten av Joel Halldorf

4) Davidsharpan i Norden av Martina Björk

5) På ständig jakt efter nya offer av Peter Luthersson

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...