VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tema

Konservatism behövs

Av Josefin Holmström

Svensk borgerlighet har inte insett vikten av bildning, kultur och tradition. Sådana värden måste vi odla och vårda om det ska bli något av samhällsbygget.

Vad saknar jag i svenskt idé- och kulturliv? Som författare saknar jag en konservativ litteratur. Då menar jag inte en som intresserar sig för ekonomi, skattesänkningar, den fria marknaden eller sådant vi oftast förknippar med konservatism i den politiska debatten, utan en som engagerar den konservativa idértraditionen. Det är kanske lite för ambitiöst att ropa efter en ny svensk George Orwell eller Fjodor Dostojevskij (eller för den delen C S Lewis eller J R R Tolkien), men man kan väl önska? Jag vill ha författare som läst Edmund Burke, inte bara Karl Marx. Jag menar naturligtvis inte att vi behöver programmatiska, uppfostrande texter (typ Göran Greider), men istället litteratur som genomsyras av ett annat slags världsbild, en som handlar om människovärde utan identitetspolitik. Jag längtar efter en varm, livsbejakande konservatism, gärna en som inte hela tiden måste positionera sig i förhållande till vad den tar avstånd ifrån. Det kan också uttryckas som en längtan efter en litteratur som tar de stora frågorna på allvar. Just nu har vi en mångfald av kristna röster i debatten, och jag hoppas på fler kristna författarskap.

Vad fattas då som inte finns? När jag ser mig omkring i Litteratur-Sverige är det tydligt att de allra flesta författare och poeter är vänsterorienterade. Jag kan respektera en intellektuell marxist, de går oftast att diskutera med, men slentrianvänstern har jag svårt för, de som gjort politik till en livsstilsmarkör och skriver på upprop i Aftonbladet var och varannan dag. Samtidigt har vi oss själva att skylla för mycket av konstens tillstånd i det moderna Sverige. Det finns – tyvärr – en andlig och kulturell fattigdom inom svensk konservatism, särskilt inom politiken.

Jag minns med fasa när Fredrik Reinfeldt sade att han lyssnade på Da Buzz. Efter det kunde jag inte ta honom på allvar. Jag skämdes för att rösta höger. Höga konservativa partiföreträdare kan olyckligt nog ge ett ganska obildat intryck. Och om jag säger borgerlig kulturpolitik, vad säger du då? Du har förmodligen svårt att komma på ett enda rimligt exempel. Svensk borgerlighet – present companyexcluded! – har inte insett vikten av bildning, kultur och tradition. Dessa ting är ju bärare av samhället, och vi måste odla och vårda dem om det ska bli något av samhällsbygget.

Axess är ju en plats där den här typen av utbyte sker, men jag vill gärna se mer. Det finns vid det här laget gott om plattformar för konservativ idédebatt, men färre som riktar in sig mer exklusivt på konservativ kultur. Vidare saknar jag seriösa, skönlitterära konservativa författarskap. Det finns sådana tendenser i Norge och Danmark, men i Sverige är det ännu för ängsligt och grunt och trångt. Jag tror att vi skulle må bra av vår egen Michel Houellebecq, någon som rör om lite i grytan, som tänker stort och inte bara skriver autofiktion om relationer. Sådana autofiktiva, personliga böcker kan förstås vara fantastiska, men det är inte bra om marknaden drunknar i dem. Och de blir sällan klassiker. Var är vår tids John Milton och Dante? Hur fostrar vi dem? Delvis fostrar vi dem genom att skapa mötesplatser, men det här hänger också ihop med universitetsvärlden och bildningsidealen där. Här finns mycket att göra. Universiteten måste vara levande aktörer i samhället, och de måste frigöra sig från den kvävande genusdebatten som skapar så mycket oro och självcensur. Sverige behöver en mångfald av röster, tankar, perspektiv, litteratur och poesi. Vi måste börja ta oss själva på allvar.

Josefin Holmström är författare och kritiker och fil dr i litteraturvetenskap.

Mest lästa just nu

1) Kulturlivets tillrättaläggare av Johan Sundeen och Roger Blomgren

2) Jag vill tacka livet av Joel Halldorf

3) Den största tomheten av Joel Halldorf

4) Davidsharpan i Norden av Martina Björk

5) På ständig jakt efter nya offer av Peter Luthersson

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...