VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

I korthet

Unika verk blir tillgängliga

Av Jakob Sjövall

De negativa inslagen med internet – rysk desinformation, åsiktsbubblor och pornografi – uppmärksammas ofta. Men man får inte glömma allt positivt som har kommit med nätet. Till exempel har en stor del av världens kulturarv blivit digitaliserat.

När konstnärligt utförda böcker läggs ut på nätet kan det inte helt ersätta vad det innebär att bläddra i en riktig bok. Men det är bättre än att inte kunna titta i dem alls. Särskilt när det gäller den enorma bokskatt som består av rikligt dekorerade, konstnärligt utsmyckade medeltida böcker har digitaliseringen varit viktig. De flesta av dessa verk är dyrbara och ömtåliga. De förvaras inlåsta och har därför under seklernas gång bara varit tillgängliga för en liten, exklusiv skara av forskare och pekuniärt starka samlare. Några få, exempelvis Sveriges äldsta bok, det så kallade Skaramissalet, har tillgängliggjorts genom faksimilutgåvor – kopior – som ofta också de har varit dyra och svårtillgängliga.

Idag har flera medeltida handskriftssamlingar av hög kvalitet, bland dem franska nationalbibliotekets och British Librarys, tillgängliggjorts online för allmänheten, som regel tillsammans med texter skrivna av institutionernas experter. Den höga kvaliteten på bilderna innebär också att de små detaljerna, som medeltida böcker svämmar över av, kan studeras på ett sätt som egentligen aldrig tidigare har varit möjligt.

De senmedeltida illuminerade handskrifterna utgör en viktig konsthistorisk länk mellan medeltidens konst och det tidiga nordeuropeiska renässansmåleriet. Det är i utsökta små bönböcker – utförda av i allmänhet nästan okända mästare som Jean Pucelle och Limburgbröderna – som de första spåren av genuin realism framträder i nordeuropeisk konst.

I århundraden har man kunnat beskåda de berömda renässansmålningarna av konstnärer som van Eyck, Bosch och Brueghel på världens museer. Äntligen kan vi vanliga dödliga nu också få ta del av deras föregångare inom bokmåleriets juvelskimrande småkonst.

Mest lästa just nu

1) Den omoraliska vanmakten av PJ Anders Linder

2) Vittnen till det ofattbara av Nuri Kino

3) Tillbaka till framtiden av Gudrun Persson

4) Hur ska hoten mötas? av Magnus Norell

5) Vi var här först! av Nathan Shachar

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Innehållets nationalscen av Olle Lidbom

2) "Den som finge möta en sådan kvinna" av Anna C Rédei

3) Den andra sidan av myntet av Håkan Tribell

4) Ta oss på allvar! av Jasenko Selimovic

5) Räddaren i nöden av Jonas Elvander

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...