VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2019

Akademisk frihet på riktigt

Av PJ Anders Linder

Statsvetaren Erik Ringmar spar inte på krutet i denna rasande uppgörelse med svenskt högskoleliv. Han är inte först med att gissla politisering och småpåvevälde men få har gjort det med samma hetta och frispråkighet.

Han är skoningslös inte minst mot sitt eget ämne: ”Det är hos oss som inskränkningarna i den akademiska friheten, den politiska styrningen och de slentrianmässiga diskussionerna slår till med full kraft. Forskningsresultaten blir också därefter. Gång efter annan bevisar svenska statsvetares forskning att fred är bättre än krig, att demokrati är bättre än förtryck, och att staten måste göra mycket mer för jämställdheten mellan kvinnor och män. Att trivialiteterna sedan kombineras med citat från diverse franska filosofer gör bara saken värre.”

Detta är väl knappast hela sanningen, men ibland kan överdrifter skärpa sinnena och tydliggöra problem.

Den så kallade autonomireformen för högskolan har gett ökad frihet till styrelser och chefer istället för till forskare och lärare. Följden är ännu mer managementbludder och varumärkestänkande, där det högsta goda är att vara lojal och inte säga något självkritiskt som kan få ens lärosäte att framstå i dålig dager.

Staten har i en mening skickat beslutsmakt nedåt i systemet. Men lagen anger i detalj hur högskolor ska organiseras, de forskningsfinansierande råden är statliga och det sker ideologisk ordergivning via inrättningar som Nationella sekretariatet för genusforskning. För att uppnå den av politikerna beslutade ”genusintegreringen” blir beslutsfattare runt om i Högskole-Sverige tenterade av rådets funktionärer så att de inte svävar på målet om den rätta läran.

Ringmar har alls inget mot jämställdhet. Men han är starkt emot kraven på ideologisk renlärighet, den statliga beskäftigheten och lärarnas svaga ställning. Han konstaterar att Lehrfreiheit, den enskilde lärarens rätt att lägga upp undervisningen, är en del av det klassiska Humboldtska universitetet, men att denna frihet saknas i Sverige, där litteraturlistor är sammanträdeskompromisser mellan ämnesföreträdare i grupp och mer eller mindre aktivistiska studenter. Boken inleds med en absurd historia från Lund, där Ringmar hamnade i onåd eftersom han inte ville ha med irrelevant men genuspolitiskt korrekt material på en läslista.

Hans medicin? Egna pengar till universiteten. Större rörlighet mellan dem. Mer internationalisering. Bättre förkunskaper hos studenterna. Jag vet inte i vad mån detta kommer att göra honom populärare i akademien. Men en sak kan man säga om denna inte i alla avseenden nyanserade stridsskrift: Den syftar inte till att göra sin författare omtyckt.

Mest lästa just nu

1) Kulturlivets tillrättaläggare av Johan Sundeen och Roger Blomgren

2) Jag vill tacka livet av Joel Halldorf

3) Sår vind, skördar storm av Torbjörn Elensky

4) Utflykter från fiktionen av Bengt Ohlsson

5) På ständig jakt efter nya offer av Peter Luthersson

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...